Diskusia o o historických (a iných) aspektoch projektu Nové Slovensko – (ťažký) zrod moderného životného štýlu (1918 – 1949)

15. 11. 2011 o 17.00 hod.
SNG, Esterházyho palác, 2. poschodie,
Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Diskutovať budú:
Milan Zemko (Historický ústav SAV), Peter Maráky (STM – Múzeum dopravy), Bohunka Koklesová (VŠVU), kurátori výstavy Katarína Bajcurová a Aurel Hrabušický (SNG)