V SNG číta... Juraj Šebesta

8.3. o 17.00 hod | Esterházyho palác, 1. posch.
Juraj Šebesta zo svojej najnovšej knihy Venussha (Ťažký týždeň). Moderuje Silvester Lavrík.

Kurátor a hosť

22.3. o 17.00 | Esterházyho palác, 1. posch.
Prehliadka výstavy Delete. Umenie a vymazávanie s kurátorským komentárom P. Hanákovej a s jej hosťom Jaroslavom Vargom.

Spoločná nedeľa v galérii

25. 3. o 17.00 | Esterházyho palác, 1. posch.
Pre rodiny s deťmi sme pripravili progam k výstave Delete - priblížili sme si vybrané diela a vyskúšali sme si rôzne techniky tvorby opačným spôsobom – vymazávaním, bielením, odoberaním, miznutím...

Thursday Art Talk

29.3. o 19.00 | Esterházyho palác, 1. posch
Večerný neformálny výklad v anglickom jazyku pre cudzincov žijúcich v Bratislave predstavil súčasné umenie posledných troch desaťročí na výstave Delete.

Siesta v galérii

Vždy o 15.00 | Esterházyho palác, 1. posch.
Nedeľný pohodový výklad k výstave

Termíny: 11.3. 2012, 25.3. 2012, 15. 4. 2012.

V SNG číta...Dezider Tóth

19.4. o 17:00 | Esterházyho palác, 1. posch.
Silvester Lavrík číta texty Dezidera Tótha a vedie diskusiu s Monogramistom T.D. Monogramista T. D. / Dezider Tóth číta z knihy svojho najobľúbenejšieho autora.

Pocit znepokojenia / workshop pre dospelých

19.4. o 18.00 | Esterházyho palác, 1. posch.
Účastníci preskúmali výstavu a v ateliéri tvorivo reagovali na diela Ľuby Sajkalovej a materiál, s ktorým ako výtvarníčka často pracuje - textil. Ľ. Sajkalová, jedna z vystavujúcich autoriek, workshop zároveň viedla.

Prednáška Informačná explózia a informačné preťaženie

22. 5. o 17.00| Esterházyho palác, 1. posch.
Prednáška k problému nadbytku informácií v živote jednotlivca a spoločnosti na základe využitia poznatkov informačnej vedy a filozofie. Je sprievodným programom výstavy Delete. Umenie a vymazávanie. Prednáša Michal Kaščák z Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

V SNG číta... Zuzana Bartošová

24. 5. o 17.00| Esterházyho palác, 1. posch.
Silvester Lavrík číta z knihy poprednej slovenskej historičky umenia Zuzany Bartošovej Napriek totalite. Slovenská neoficiálna scéna sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 20. storočia na výstave Delete. Umenie a vymazávanie.
Zuzana Bartošová číta z textov slovenských umelcov viažucich sa ku knihe Napriek totalite.