Krv

Esterházyho palác, 1. posch.
14.12. 2012 - 31.3. 2013

POZOR! Výstava predĺžená do 28. 4. 2013

Vernisáž: 13. 12. 2012
Kurátor: Dušan Buran

Výstava so stručným názvom Krv má ambíciu predstaviť (aspoň na slovenskej scéne ojedinelý) trans-historický kurátorský projekt. Jej centrálna kultúrna kategória je na jednej strane spätá s ľudským telom, a teda životom (resp. smrťou), na strane druhej je predmetom rozličných literárnych, náboženských a sociálnych projekcií. A tak, ako si bez krvi nemožno predstaviť existenciu živého organizmu; metafory krvi, jej „kultúrne“ funkcie, zase formovali pohľad človeka nielen na seba a svoje okolie, ale neraz aj na to, čo ho presahuje. Preto tiež takmer všetky väčšie náboženstvá svoj vzťah ku krvi tematizovali takpovediac explicitne.

Avšak aj pre sekulárnu kultúru krv nikdy nebola len biologickou, lekárskou, resp. gastronomickou záležitosťou. Termíny a spojenia ako krvná pomsta, pokrvné puto, modrá krv, ale tiež krvák, krvilačný alebo krvi by sa na ňom nedorezal sú dosť výrečnými nástrojmi pre poznanie vzťahu spoločnosti k nej. Pre nás sú v prvom rade potenciálom na rozvinutie pútavej úvahy o vizuálnej kapacite krvi (a jej metafor) od 14. storočia až po súčasnosť.

Vizuálna kultúra na spomenuté fenomény (ale tiež mnohé s krvou spojené tabu) nielenže reagovala, často ich v dejinách umenia sama vytvárala a/alebo aktívne formovala. Predkladaný projekt však systematicky nemapuje všetky historické a súčasné podoby krvi vo výtvarnom umení. Z ponúkaných možností si vedome vyberie len určité časti a návštevníkom galérie ich ponúkne na diskusiu, či len na prosté vnímanie. Podstatná časť vystavených artefaktov pochádza zo zbierok SNG (zbierky starého umenia, grafika, kresba, klasická moderna 20. storočia) a Slovenského národného archívu; o niekoľko výpožičiek požiadame regionálne galérie, múzeá a knižnice na Slovensku; pomerne veľký priestor dostanú diela zo súkromných majetkov, prípadne priamo od autorov doma i v zahraničí.

Sama výstava bude zároveň priestorom pre bohatý sprievodný program. Začiatok roka 2013 bude krv tiež témou filmového cyklu (upíri & Báthoryčka), diskusií a prednášok popredných hematológov, etnografov a historikov; miesto si tu však nájdu aj historici umenia a milovníci literatúry.