Umenie a príroda stredovekej Európy

30. október 2013 – 16. február 2014
Bratislavský hrad, 3. poschodie

Kurátori: Christine Descatoire, Béatrice de Chancel-Bardelot, Dušan Buran, Branislav Panis

Organizátori: Ministerstvo kultúry a komunikácie Francúzskej republiky / Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky / Múzeum Cluny / Slovenské národné múzeum – Historické múzeum / Slovenská národná galéria

Otváracie hodiny:
Do 16.11.2013: Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, posledný vstup o 17.00 h

Od 17.11.2013: Otvorené denne okrem pondelka od 9.00 do 17.00, posledný vstup o 16.00

Vstupné:
Dospelý 6 €, zľavnené 3 € / aktuálne na www.snm.sk/Historické múzeum

Výstava zo zbierok Národného múzea stredoveku – Musée de Cluny v Paríži prináša netradičný pohľad na tradičné umelecké druhy stredoveku. Stredobodom pozornosti je príroda v jej rozmanitých formách, podobách a – umeleckých druhoch. Príroda tvorila na jednej strane zdroj takmer nevyčerpateľnej inšpirácie pre ornamenty a symboly sakrálneho i profánneho umenia; na strane druhej bola zároveň – zvlášť na konci stredoveku – tiež objektom znázornenia a takmer vedeckého záujmu.

Fond výstavy pozostáva približne zo stovky exponátov od 5. po 16. storočie, prevažne z oblasti „komorných umení“: zlatníctva, textilu a iluminácií. Je doplnený o niekoľko monumentálnych tapisérií alebo fragmentov kamenných architektonických článkov. Kontext expozície rozšíri niekoľko objektov zo slovenských zbierok (tabuľové maľby, erbová listina, gotická chórová lavica).

„Umenie a príroda stredovekej Európy“ je recipročným projektom k výstave Zlatom a ohňom. Umenie Slovenska na sklonku stredoveku, ktorú v Musée de Cluny v Paríži roku 2010 pripravila Slovenská národná galéria. Na rozdiel od minulej výstavy – s ťažiskom na neskorogotickom sakrálnom sochárstve a maliarstve – prítomná expozícia kladie dôraz na rozmanité funkcie umenia aj v profánnej oblasti. Prezentuje tiež umelecké druhy a žánre, ktoré sa vo fondoch našich múzeí takmer vôbec nenachádzajú (napr. textílie s orientálnymi motívmi od 5. do 13. storočia, slonovinové reliéfy alebo tapisérie s galantnými scénami z prelomu 15. a 16. storočia a pod.).