Talianska maľba

21. jún – 17. november 2013
Esterházyho palác, 2. poschodie
Kurátorka: Zuzana Ludiková

Výstava je koncipovaná ako najrozsiahlejší výber najlepších obrazov talianskych maliarov 16. – 18. storočia prevažne z domácich zbierok. Prostredníctvom jednotlivých diel budú prezentované rozmanité umelecké názory zastávané v najvplyvnejších maliarskych školách a vo vzájomne súperiacich umeleckých centrách. Cez sto diel bude na výstave predstavených niekoľko jedinečných situácií z histórie o súbehu talentov, iniciatív a prostriedkov ako aj kolektívna dielenská produkcia na vysokej úrovni, ktoré ovplyvnili chod novovekého európskeho maliarstva.

Zámer usporiadať výstavu starého talianskeho maliarstva podmienilo niekoľko prírastkov, nových určení a interpretácií. Vzhľadom na plánovanú rekonštrukciu budovy Slovenskej národnej galérie v Bratislave boli uzatvorené expozície ponúkajúce skôr historický prierez zo zbierok starého európskeho maliarstva. Okolnosť umožňuje jedinečne zhromaždiť väčšie množstvo diel talianskej proveniencie.