Katalóg Talianska maľba

Katalóg k výstave Talianska maľba
Vydala: Slovenská národná galéria, Bratislava 2013
Kurátorka a koncepcia katalógu: Zuzana Ludiková
Grafická úprava a zalomenie: Boris Meluš
Cena: 24 €