Cena Oskára Čepana: Mira Gáberová / Šport

12. júl - 11. august 2013 

Vernisáž: 11. júl 2013, 18.00
Autorská prezentácia víťazky súťaže Cena Oskára Čepana 2012 

Organizátor: Nadácia – Centrum súčasného umenia
Partner: Slovenská národná galéria
Kurátorka výstavy: Katarína Slaninová

Výstava ŠPORT Miry Gáberovej, laureátky Ceny Oskára Čepana 2012, organicky nadväzuje a rozvíja líniu prítomnú v jej nedávnych prácach /Scéna, Chladnička Miry Gáberovej, Performance Group/, ktoré využívali prevažne participatívno-performatívne postupy a sociálnu interakciu prizvaných aktérov a tematicky boli ukotvené v každodenných banálnych situáciách prítomných nie len v osobnom a rodinnom živote autorky, ale i v živote každého iného človeka .

ŠPORT je komparáciou dvoch, na prvý pohľad odlišných, odvetví – športu a umenia. Hoci šport je exaktne merateľná disciplína a umenie je emóciám nabitý a subjektívnemu hodnoteniu podiehajúci proces – obidve kategórie ľudskej činnosti disponujú viacerými príbuznosťami. Existencia športu ani umenia by nebola možná bez prítomnosti talentu, odhodlania, disciplíny, pevnej vôle, prekonávania osobných limitov, či neustáleho tvrdého tréningu a cizelovania svojich zručností a schopností. Preto je výstava predovšetkým polemikou o jednej zo základných a všadeprítomných ľudských vlastností - súperení a momente sebaprekonávania sa, ktoré autorka spracováva prostredníctvom vlastných športových skúseností.

Mira Gáberová /1979/ absolvovala štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, počas ktorého pôsobila v ateliéri ±XXI Daniela Fischera, absolvovala interné stáže v ateliéri Ilony Németh „IN“ na katedre intermédií a multimédií, v maliarskom 4. ateliéri Ivana Csudaia a doktorandské štúdium v ateliéri videa a multimediálnej tvorby Anny Daučíkovej. V roku 2012 sa stala laureátkou Ceny Oskára Čepana. Absolvovala niekoľko umeleckých rezidencií: v roku 2005 v Museum Quartier vo Viedni v Rakúsku, v roku 2009 rezidenčný program Donumenta Regensburgu Kunstler Haus v Schwandorfe v Nemecku. Na jar 2013 strávila šesť týždňov na rezidenčnom pobyte v ISCP v New Yorku (USA), ktorý bol súčasťou výhry ocenenia Cena Oskára Čepana.