Medzi selankou a drámou. Príbeh zbierky insitného umenia v SNG

12. apríl – 2. jún 2013
Esterházyho palác, 2. poschodie
Kurátorky: Katarína Čierna, Alexandra Tamásová

Výstava Medzi selankou a drámou má za cieľ vyrozprávať divákom príbeh zbierky insitného umenia SNG. Zbierka neprofesionálneho výtvarného prejavu je špecifickou druhovou zbierkou, ktorá obsahuje maliarske, sochárske, kresbové a grafické diela. Je budovaná od roku 1965, keď vznikol na pôde SNG Medzinárodný kabinet insitného umenia. Založil ho Štefan Tkáč, ktorý bol súčasne zakladateľom medzinárodných podujatí Trienále insitného umenia. Výstava nadväzuje na toto dlhoročné podujatie.

Projekt, založený v roku 1966 Štefanom Tkáčom, po vynútenej pauze v 70. a 80. rokoch, prevzala kurátorka Katarína Čierna, ktorá v ňom pokračovala (1994 až do zatiaľ posledného ročníka v roku 2010). V súčasnosti sa plánuje presunutie podujatia pod patronát iného organizátora, aby však kontinuita zostala zachovaná, SNG pripravila aktuálnu výstavu, na ktorej primárne predstavuje Zbierku insitného umenia.

Insitné umenie sa doteraz chápalo najčastejšie ako uzavretý fenomén, izolovaný od diania na profesionálnej umeleckej scéne. Cieľom výstavy Medzi selankou a drámou je naopak dekonštrukcia tohto javu, jej predstavenie v súvislosti s vývojom dobového umenia a kultúry. Výstava je tak konfrontáciou diel insitného umenia s ideovo, prípadne formálne príbuznými prácami umelcov-profesionálov. Kurátorky vychádzajú z toho, že insitné umenie nie je samonosný fenomén, ale je v istom zmysle vždy odvodené a závislé od aktivity profesionálnych teoretikov a umelcov, ktorí neškolených autorov vyhľadávali, vystavovali ich diela či inak podporovali.

Vzhľadom na stav zbierky insitného umenia SNG, ako aj na širší domáci i zahraničný kontext, je výstava rozdelená do 11 tematických sekcií.

Otázka, či bude insitné umenie naďalej fungovať oddelene od ostatnej časti výtvarnej scény, a bude sa profilovať ako značka, alebo s ňou splynie a prestane existovať, tak zostáva nateraz otvorená...