Hra pre oko (Divadelný plagát zo zbierok SNG)

23. január 2014 - 2. marec 2014
Kurátorka výstavy: Viera Kleinová
Vernisáž: 22. januára o 17.30 hod, nová budova SND

Výstava je sústredená na afiš z divadelného prostredia zo zbierok Slovenskej národnej galérie. V jej rozsiahlej zbierke plagátu sa nachádza i menší súbor plagátov s divadelnou tematikou. Zasahuje obdobie od 50. rokov až po koniec 20. storočia a objavujú sa v ňom predovšetkým plagáty zo slovenského (a v menšej miere) i českého divadelného prostredia. Práve v tomto období sa plagát formuluje/formuloval ako zásadný prvok reprezentácie divadelnej kultúry a je/bol miestom progresívnych výtvarných experimentov, dôležitých nielen v kontexte žánru. Na výstave sa objavia práce zakladateľskej osobnosti slovenského divadelného plagátu – Čestmíra Pechra, ktorý od roku 1955 pôsobil v Slovenskom národnom divadle. Dôležité miesto tu má silná generácia nastupujúca v 70. rokoch, okrem divadelníkov (Tomáš Berka) sa totiž vo väčšej miere plagátu pre divadlá začínajú venovať aj grafickí dizajnéri (Ľubomír Longauer, Vladislav Rostoka, Jozef Dóka ml., Svetozár Mydlo, Pavel Choma, Dušan Junek), ktorých osobitý autorský rukopis bol dôležitým prvkom vizuálnej identity slovenských divadiel. Polohu divadelného plagátu tesne pred koncom 20. storočia reprezentuje okrem nich Emil Drličiak, už z generácie absolventov grafického dizajnu na VŠVU v Bratislave.