Z hlbín ( art brut a outsider art zo zbierok SNG)

Termín: 7. marec 2013 - 18.máj 2014
Otvorenie: 6.3.2014, 17.30

Špecifickou kolekciou Slovenskej národnej galérie je medzinárodná zbierka neprofesionálneho výtvarného prejavu, ktorá bola od počiatku budovaná s cieľom reflektovať vzťah medzi profesionálnym a neškoleným umením. Táto orientácia súvisí nielen z hľadaním autenticity vo výtvarnom umení, ale aj so širšou problematikou neustále sa opakujúcich diskusií o podstate a zmysle umenia. Významnou špecializovanou časťou zbierky sú diela art brut a outsider art.

Charakteristikou art brut je imaginácia v tzv. surovom, pôvodnom stave. Vytvárajú ho akademicky neškolení talentovaní ľudia, často žijúci v sociálnom ústraní. Artbrutista je sústredený na vlastný svet fantázie a nevedome vytvára obraz svojho vnútra automaticky a obsesívne. Umenie outsiderov nepredstavuje žiadny jednotiaci štýl, školu či koherentnú skupinu, jednotliví autori majú svoj špecifický rukopis.

Výstava predstavuje diela protagonistov oboch kategórií, ktoré sa dostali do zbierky zásluhou medzinárodných podujatí Trienále insitného umenia. Diela autorov ako Anna Zemánková, Cecilie Marková, Zbyněk Semerák, Leoš Wertheimer (Česká republika), Gérard Sendrey, Patrick Gimel, Adam Nidzgorski (Francúzsko), Vasilij Tichonovič Romanenkov (Rusko), Yeshayahu Scheinfeld (Izrael), Hans Ploos van Amstel (Holandsko), Joaquim Baptista Antunes (Portugalsko ), Eva Droppová (Slovensko), disponujú originalitou výrazu aj techniky a vyznačujú sa jasnou formálnou čistotou. Práve táto kvalita sa čoraz razantnejšie presadzuje na veľkých výstavných podujatiach (napr. Bienále v Benátkach), ktoré marginalizovanému umeniu outsiderov poskytujú čoraz viac priestoru.