Klasici naivného umenia

Klasici naivného umenia
Otvorenie: 4. apríl 2014, 18.15
Trvanie: 4. apríl - 11. máj 2014

Kolekcia naivného umenia v zbierke Slovenskej národnej galérie sa začala budovať v roku 1965. Dôležitý podiel na jej profilácii mal Štefan Tkáč, ktorý inicioval vznik zbierky. Jeho zámerom bolo od začiatku koncentrovať osobnosti naivného umenia a zastúpiť polohy a tendencie rezonujúce v slovenskom, ale aj v európskom naivnom umení.

Naivné umenie je spravidla naratívne – rozprávačské, bez veľkých intelektuálnych nárokov. Umelci spájajú reálne s imaginatívnym, sen so skutočnosťou, objektívne so subjektívnym. Škála ich vyjadrovania sa pohybuje od starostlivého spodobovania spomienok a zážitkov, cez snové premeny skutočnosti, až ku kreáciám, ktoré vychádzajú z fantázie a predstáv výtvarne neškolených tvorcov. Diela naivných umelcov charakterizujú tvarové deformácie, skreslenia, jasná farebnosť a narušenie tradičnej perspektívy. Poeticko-realistické, metaforické, lyrické a fantazijné polohy naivného umenia sú na výstave zastúpené autormi a autorkami, ktorých dnes už možno považovať za „klasikov“ žánru: Ondrej Šteberl, Ľudovít Kochoľ, Július Považan (Slovensko); Václav Beránek, Natalie Schmidtová, Václav Šilhán (Česko); Ivan Rabuzin (Chorvátsko); Lucien Vielliard (Francúzsko) a Elisabeth Gevaert (Nemecko).