Asking Architecture

Srdečne Vás pozývame na májové prezentácie k pripravovanej slovenskej expozícii na 13. Bienále Architektúry v Benátkach 2012 s názvom Asking Architecture. Na šiestich podujatiach v rôznych priestoroch v Bratislave dostanete príležitosť zoznámiť sa projektmi, ktoré sa na jeseň 2012 stanú obsahom Českého a Slovenského pavilónu Giardini v Benátkach.
Projekt slovenskej expozície s názvom Asking Architecture chce obojsmerne komunikovať s kultúrnou verejnosťou z celého sveta. Vďaka súčasným technológiám bude v pavilóne umiestnených niekoľko desiatok paralelných virtuálnych expozícií, na ktoré budú môcť návštevníci reagovať obsahovo bohatými komentármi. Obsahom virtuálnych expozícií budú diela a projekty slovenských a českých architektov, umelcov a skupín, pracujúce polemicky s médiom architektúry a urbanity, budú katalizátorom dialógu s aktuálnym architektonickým svetom, expozícia bude úvodným oslovením, prvou vetou pri zoznamovaní.
13. Bienále architektúry Benátky 2012 sa bude konať od 29. augusta do 25. novembra 2012 v areáloch Giardini della Biennale a Arsenale, i na ďalších miestach Benátok. Hlavný kurátor, britský architekt David Chipperfield, zvolil za tému medzinárodnej výstavy Common Ground – hľadanie toho, čo máme spoločné, s dôrazom na architektonickú kultúru, tvorenú nie len jednotlivcami, ale najmä bohatou komunitou rôznorodých ideí, zjednotených v spoločnej histórii, ambíciách, problémoch a ideáloch. Kurátorom expozície pre národný pavilón je architekt Ján Pernecký zo združenia rese arch. Na produkcii spolupracujú okrem hlavného organizátora Slovenskej národnej galérie a združenia rese arch aj neziskové organizácie Mladý pes a Čerstvé ovocie.
Obsah expozície Asking Architecture tvoria projekty od: 4AM Fórum pro architekturu a média (CZ), 13m3 (SK), Anna Cséfalvay (SK), Atrakt Art (SK), BANSKÁ ST A NICA Contemporary (SK), BUNKA pre súčasnú kultúru (SK), Tomáš Džadoň (SK, CZ), H3T architekti (CZ), Marek Kvetán (SK), Pavlína Morháčová (SK), Nástupište 1-12 (SK), OFFCITY (CZ), PBlog (SK), rese arch (SK), Kateřina Šedá (CZ), urbanflow (SK, AT), Východné pobrežie (SK), Záhrada (SK), Stanica Žilina-Záriečie (SK).

Termíny májových podujatí Asking Architecture presents:

10. máj, Galleria Cvernovka rese arch, 4AM Fórum pro architekturu a média, urbanflow
15. máj, Progressbar 13m3, Atrakt Art, Mladý pes n.o., Čerstvé Ovocie, n.o.
17. máj, design factory Anna Cséfalvay, Pavlína Morháčová, H3T architekti
22. máj, Galleria Cvernovka, Nástupište 1-12, BUNKA pre súčasnú kultúru, Záhrada, OFFCITY
24. máj, Progressbar, Tomáš Džadoň, PBlog, grafické riešenie expozície: Matúš Lelovský & Braňo Matis, IT riešenie expozície: Ľubomír Panák
29. máj, Galleria Cvernovka, Stanica Žilina-Záriečie, BANSKÁ ST A NICA Contemporary, Východné pobrežie

Podujatia začínajú vždy o 18:00, zmena programu vyhradená.
Z dôvodu obmedzenej kapacity odporúčame registráciu na adrese registracia@askingarchitecture.sk
Pre aktuálne info sledujte askingarchitecture.sk a facebook.com/askingarchitecture.

Výsledky súťaže: 13. Bienále architektúry v Benátkach 2012

Vo štvrtok 1. 3. 2012 posudzovala medzinárodná porota prihlásené návrhy na projekt a realizáciu expozície do pavilónu Českej a Slovenskej republiky na 13. bienále architektúry v Benátkach 2012.

Porota pracovala v nasledovnom zložení (abecedne):
Helena Musilová, umenovedkyňa, riaditeľka Veletržního paláce, Národní galerie v Praze
Osamu Okamura, architekt a šéfredaktor časopisu ERA21 v Brne (predseda poroty)
Marek Pokorný, umenovedec, riaditeľ Moravské galerie v Brne
Dagmar Poláčková, umenovedkyňa, riaditeľka zbierok moderného a súčasného umenia SNG v Bratislave
Mária Topolčanská, architektka a kritička, OA SAV a FA STU v Bratislave
Ľubomír Závodný, rovnomenná architektonická kancelária v Bratislave
Tajomníčka poroty:
Monika Mitášová, SNG v Bratislave

Do súťaže bolo prihlásených 30 návrhov, do druhého kola postúpilo hlasovaním 5 z nich. Po diskusii a ďalšom hlasovaní udelila porota prvé a druhé miesto. Porota odporúčala na realizáciu projekt architekta Jána Perneckého a občianskeho združenia rese arch s názvom Asking Architecture: You Tell Us / Pýtanie sa architektúry: Povedzte nám to vy. V rámci tohto projektu sa v Benátkach predstavia nezávislé a alternatívne architektonické, výtvarné a ďalšie umelecké iniciatívy pôsobiace na Slovensku, Morave a v Čechách.

Na druhom mieste sa umiestnila pôvodom dánska výtvarníčka Sofie Thorsen a rakúsky architekt Walter Kräutler, obaja z Viedne, s projektom inštalácie A Sculpture Garden / Záhrada sôch, ktorá vychádzala z nerealizovanej terasovej galérie plastík v exteriéri areálu SNG od architekta Vladimíra Dedečka.

Ďalšie tri projekty, ktoré postúpili do II. kola bez poradia (abecedne) sú:
- Chartč, autori Stanislav Krčmárik Martin Lukáč, Ivan Ostrochovský
- Motor Oil Acropolis, autori Tomáš Gabzdil Libertíny a Lukáš Jeník
- Stôl: sadni si, posúvaj sa, počúvaj a... rozprávaj, autori Matúš Vallo, Oliver Sadovský, Igor Marko, Juraj Johanides a Martin Jenča

Stanovisko predsedu poroty Osamu Okamuru:
You Tell Us / Povedzte nám to vy (Asking Architecture / Pýtanie sa architektúry)
Autor představuje pavilón jako platformu pro představení nových a často experimentálních typů architektonické praxe v prostoru našich zemí. Svojí síťovou otevřeností, založenou na spolupráci mnoha subjektů, a v kombinaci s datovou formou, umožňuje namapovat různé alternativní scénáře a výstupy do fyzického prostoru pavilónu v reálném čase. Porota ocenila jak navržený program/obsah expozice, tak zájem o hledání analogicky inovativních způsobů v postupu její přípravy, realizace a prezentace.

A Sculpture Garden / Záhrada sôch
Klidná meditativní instalace přináší ve své tichosti zamyšlení nad příběhem nikdy nepostaveného fragmentu nyní ohrožené (a přitom širší veřejností nedoceněné) kvalitní architektury konce sedmdesátých let. Ve druhém plánu se čistě architektonickými prostředky dotýká problému oslabené pozice tradičních kulturních institucí v současné společnosti, ve které často musí bojovat o holé přežití.