Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku

Galéria vznikla ako výsledok darovacej zmluvy medzi Ľudovítom Fullom a štátom, zastupovaným SNG. Maliar daroval štátu svoje dielo ako ucelenú zbierku exponátov, reprezentujúcich jeden zo základných pilierov moderného slovenského umenia, a štát sa zaviazal postaviť pre zbierku galériu s ateliérom a bytom. Stavba sa začala realizovať v roku 1965 podľa návrhu Martina Kusého (projekt inžinier Hatala) a verejnosti ju sprístupnili 2. júla v roku 1969 spolu so zbierkou obrazov, ktoré sa stali súčasťou stálej expozície. Maliar v galérii žil takmer až do svojej smrti v roku 1980.
Fullova galéria v Ružomberku je veľmi výrazná stavba, koncipovaná ako do seba uzavretá schránka so vzácnym obsahom koncentrovaným okolo pomyselného centra, ktorým bol sám autor. Pôdorysne neveľká galéria je formálne komponovaná ako dve na seba postavené hmoty: výstavný priestor, byt a ateliér tvoria jeden objekt s oddelenými prevádzkami. Srdcom stavby je veľkopriestorová výstavná miestnosť navrhnutá ako ideálny moderný výstavný priestor, ako „biela kocka“. Samotná výstavná sieň, ktorá vypĺňa spolu s ateliérom celé poschodie, je zo vstupných a obslužných priestorov galérie vyložená ako 15 metrov dlhá konzola. Galéria preskleným vstupom priam pozýva okoloidúcich na návštevu. Jednoducho komponované tvary pôsobia napriek relatívne malým rozmerom objektu výnimočne a budova si robí reklamu vlastnou architektúrou.
Dnes sú pôvodne súkromné priestory Fullovho bytu adaptované na menšiu výstavnú sálu pre krátkodobé výstavy. V pôvodnom stave zostala zachovaná len Fullova pracovňa, spoločenská izba a čiastočne ateliér, ktoré tvoria súčasť expozície maliarovho diela.
Najnovšia expozícia diela Ľudovíta Fullu vznikla v roku 2009 a jej kurátorkou je Katarína Bajcurová.

Ľudovít Fulla (1902 - 1980)

Maliar Ľudovít Fulla (narodil sa 27. 2. 1902 v Ružomberku, zomrel 21. 4. 1980 v Bratislave) študoval na súkromnej škole Gustáva Mallého v Bratislave (1921 – 1922) a na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe (1922 – 1927, Arnošt Hofbauer, František Kysela). Po roku 1927 pôsobil pedagogicky na Slovensku, v rokoch 1929 – 1939 ako profesor na progresívnej Škole umeleckých remesiel v Bratislave, ideami blízkej nemeckému Bauhausu. Do tohto obdobia spadá aj plodná spolupráca s Mikulášom Galandom okolo prvého a jediného manifestu slovenského moderného maliarstva Súkromné listy Fullu a Galandu (1930 – 1932). Za obraz Pieseň a práca získal v roku 1937 Grand Prix na svetovej výstave v Paríži. V roku 1942 bol Fulla penzionovaný, od roku 1943 žil v Martine. V rokoch 1949 – 1952 bol vedúcim oddelenia monumentálno-dekoratívneho maliarstva na novozaloženej Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odkiaľ z politických dôvodov odišiel. V rokoch 1956 – 1962 žil v Žiline, kde si zriadil prvú osobnú galériu. Od roku 1962 žil a tvoril v Ružomberku. V rokoch 1966 a 1977 daroval štátu rozsiahlu časť svojho diela. Venoval sa maliarstvu, grafike, kresbe, typografii a scénografii, ako aj knižnej ilustrácii, gobelínom a monumentálnym prácam pre architektúru.
Fulla v novej, európskej, štýlovej kvalite skúšal nastoliť otázku, či možno byť zároveň európsky i slovenský. Od tridsiatych rokov 20. storočia zvláštnym spôsobom v tvorbe spájal postupy inšpirované aktuálnym európskym avantgardným maliarstvom, ľudovým umením, detským výtvarným prejavom, ikonopisnou maľbou a stredovekým umením. Výsledkom bol originálny výtvarný jazyk vyznačujúci sa syntézou racionálnej, konštruktívnej stavebnosti tvaru s intenzívnou, emocionálnou farebnosťou. Od doktríny „absolútnej maľby“, ktorú vnímal ako „diagram duše“, „hru a rozkoš“, „líniotvary a farboplochy“ sa aj Fulla obrátil k tradičnejšie postavenej téme slovenského maliarstva 20. storočia, k hľadaniu a vyjadreniu národného mýtu. Dokázal ho však posunúť do roviny autentickej maliarskej výpovede a tzv. slovenský mýtus vyjadriť súčasnou výtvarnou rečou.

Kontakt:
SNG – Galéria Ľudovíta Fullu
Makovického 1
034 01 Ružomberok

Správkyňa: PhDr. Zuzana Gažíková
Tel.: 00-421-44-43 24 867, +43 24 868
Fax: 00-421-44-43 24 868
E-mail: ruzomberok@sng.sk

Otváracie hodiny:
denne okrem pondelka od 10:00 - 17:30 hod.