Hrobka Ľudovíta Fullu

Okrem budovy galérie patrí do správy SNG aj Fullova hrobka, ktorá bola tiež súčasťou darovacej zmluvy. Autorom architektonického návrhu je Dr. ing. arch. Martin Kusý. Návrhy na mozaiky v interiéri previedol Fulla osobne, autorom mozaiky na podlahe je Ernest Zmeták. S výstavbou hrobky autorovi pomohli patronátne bavlnárske závody. Hrobka bola postavená skôr ako galéria (pre prvú Fullovu manželku). Moderná betónová stavba vyčnieva zo zaužívanej predstavy o sepulkrálnych stavbách a od radových Ružomberčanov si vyslúžila prezývku bunker. Je prekvapivé, že v živote skôr konzervatívny Fulla inicioval takto poňatú stavbu. Hrobka má jednoduchý hranolový tvar celá je z pohľadového monolitického betónu. V kontraste k jednoduchému exteriéru je zdobný interiér. Sem Fulla navrhol dve mozaiky žiarivých farieb, spolu so zlatým nápisom, ich forma pripomína tradície ranokresťanského a východného umenia. Forma betónovej hrobky pokračuje v tej architektonickej línii, na ktorej pomyslenom začiatku stojí sochársky poňatá kaplnka v Ronchamp (Le Corbusier, 1950 -1954) a na Slovensku pamätník SNP v Banskej Bystrici (Dušan Kuzma, 1959 - 1969). Architekt ako miesto odpočinku výtvarníka vytvoril neoexpresionistickú sochu, brutalistický objekt s precízne navrhnutými doplnkami (napr. madlo na dverách - emailový motív Fullovho vtáčika). Ani táto drobná stavba sa nezaobišla bez problémov, dnešná hrobka je vlastne druhá v poradí, prvý pokus dal Fulla zbúrať pre nekvalitne prevedené betonárske práce.