Koncepcia: Katarína Bajcurová

Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku bola postavená podľa projektu architekta Martina Kusého st. z rokov 1964 – 1965 (realizácia architekt Štefan Hatala). Jej účelom je prezentovať a uchovávať umelecké diela, ktoré Ľudovít Fulla, jeden z najvýznamnejších a najosobitejších slovenských umelcov 20. storočia, daroval štátu. Dar obsahujúci 548 diel maľby, kresby a grafiky bol vlastne „protihodnotou“ za postavenie vlastného múzea. Galéria Ľudovíta Fullu sa začala budovať v roku 1965 a verejnosti bola sprístupnená 2. júla 1969 ako jedno z pracovísk Slovenskej národnej galérie. Umelec tu prežil posledné roky svojho života. Nová stála expozícia bola sprístupnená verejnosti po rekonštrukčných prácach, ktoré v objekte prebehli na jar 2009. Táto expozícia predstavuje kľúčové diela Ľudovíta Fullu z majetku SNG, ako aj z daru pre SNG – GĽF v novom výbere obohatenom aj o dávnejšie nevystavované diela, napr. o ukážky takzvaného „realistického“ maliarstva, ktorému sa Fulla venoval v 30. rokoch, no aj o niektoré menej známe diela zo záverečného obdobia umelcovej tvorby. Expozícia predstavuje aj texty Ľudovíta Fullu, ktorými komentoval svoju tvorbu. Publikum nájde v stálej expozícii maľby, tapisérie, ukážky kresby, grafiky a ilustrácií, sprístupnený je ateliér a pracovňa majstra.

Ľudovít Fulla (27. 2. 1902 – 21. 4. 1980) študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe (1922 – 1927, prof. Arnošt Hofbauer, František Kysela). Po roku 1927 pedagogicky pôsobil na Slovensku, v rokoch 1929 – 1939 ako profesor na progresívnej Škole umeleckých remesiel v Bratislave. Za obraz Pieseň a práca získal roku 1937 cenu Grand Prix na svetovej výstave v Paríži. V rokoch 1949 – 1952 bol vedúcim oddelenia monumentálno-dekoratívneho maliarstva na novozaloženej Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odkiaľ z politických dôvodov odišiel. Od roku 1962 žil a tvoril v rodnom Ružomberku. Venoval sa maliarstvu, grafike, kresbe, typografii a scénografii, ako aj knižnej ilustrácii, gobelínom a monumentálnym prácam pre architektúru.