Sprievodné programy

V Galérii Ľudovíta Fulla sa okrem stálej expozície pravidelne usporadúvajú menšie výstavy a kultúrne programy pre širokú verejnosť. SNG – GĽF slúži ako multifunkčný priestor na rôzne kultúrne a spoločenské aktivity: prednášky, besedy, lektorské výklady, tvorivé dielne, premietania filmov venované životu a tvorbe Ľudovíta Fullu.

Cieľom tvorivých dielní je pomocou rôznych techník (napr. kreslením, maľovaním, kombinovanou technikou, kolážami) priblížiť návštevníkom a návštevníčkam galérie tvorbu Ľ. Fullu (portrét, ilustrácie z rozprávok, kompozície postáv, ľudové motívy, hračky, interiér a exteriér galérie a pod.). Námety súvisia so sprievodnými výstavami, ktoré tu prebiehajú počas celého roka. Tvorivé dielne sa konajú raz do týždňa po dohode s vyučujúcim pedagógom alebo vyučujúcou pedagogičkou.

Galéria spolupracuje so školami z regiónu, najmä so Školou úžitkového výtvarníctva a Základnou umeleckou školu. GĽF každoročne užívajú študenti a študentky aj počas obhajob praktických maturitných prác a pravidelne sa tu konajú výstavy, koncerty a recitály žiakov a žiačok základných umeleckých škôl.
Konajú sa tu tiež koncerty a sezónne kultúrne podujatia pre všetky vekové kategórie.

Ďalšie informácie:
Riaditeľka GĽF: PhDr. Zuzana Gažíková
Kontakt: zuzana.gazikova@sng.sk, 044/245 2000