Kontakt

Hurbanové kasárne
Kollárovo nám. 10
Bratislava

Bc. Dana Karulová
akvizícia a výmena publikácií
tel.: +421 2 2047 6126
e-mail: dana.karulova@sng.sk

Mgr. Jana Šuchová, PhD.
katalogizácia
tel.: +421 22047 6125
e-mail: jana.suchova@sng.sk

Beata Gregorovičová
študovňa: konzultácie, výpožičky + periodiká
tel.: +421 2 2047 6121
e-mail: beata.gregorovicova@sng.sk, studovna@sng.sk