V roku 1995 sa pristúpilo k spracovávaniu fondu do elektronickej podoby, v súčasnosti v knižnično-informačnom systéme Advanced Rapid Library k 31. 12. 2011 je sprístupnených 18 264 bibliografických záznamov a 20 224 záznamov autorít. Táto online verzia katalógu má funkciu internetového prehliadača s možnosťou zapojenia viacerých externých zdrojov tak, aby sa dalo z jedného prístupu vyhľadávať vo viacerých domácich i zahraničných katalógoch. Postupne sa všetky knižničné procesy automatizujú – katalogizácia, IPAC, autority, výpožičné služby, správa seriálov, akvizícia a výmena publikácií.