Verejná súťaž: Traktorová kosačka
- podprahová zákazka
= Ukončené

Verejná súťaž: Kovový nábytok
- podprahová zákazka
= Ukončené

Rokovacie konanie bez zverejnenia - Doplnenie realizačnej dokumentácie "Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu SNG"
= Ukončené

Rokovacie konanie bez zverejnenia - Výkony GP - úprava ceny podľa platnej indexácie ŠU SR
= Ukončené

Verejná súťaž: Digitálna galéria - nákup reštaurátorského, diagnostického, laboratórneho a materiálového vybavenia
- nadlimitná zákazka

Verejná súťaž: Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
- podlimitná zákazka
= Ukončené

Verejná súťaž: Tlačiarenské a publikačné služby
- podlimitná zákazka
= Ukončené