Apríl

Piatok 1. 4. | 18.00 | EP, 2. poschodie

NIZOZEMSKÁ MAĽBA: POHĽAD ZBLÍZKA

Tematický kurátorský výklad Zuzany Ludikovej na výstave Nizozemská maľba. Nočnou hliadkou Rembrandt stanovil novú vizuálnu tradíciu. Nevyužil typickú ikonografiu portrétov civilných hliadok a vizuálnym zdrojom, ktorý ho mohol inšpirovať, boli kasárenské výjavy žánrových obrazov (cortegaerde).

Vstupné: 4 € / 2 €

Nedeľa 3. 4. | 11.00 | Berlinka

BRUNCH V SNG

Pozývame vás na jarný brunch v Slovenskej národnej galérii. Vezmite všetkých - rodinu, deti, priateľov a známych - a príďte si urobiť peknú nedeľu! Postaráme sa o príjemnú atmosféru, dobré jedlo a zaujímavý program. Dospelých prevedieme výstavou Nizozemská maľba a o zábavu nebudú mať núdzu ani deti.
Aprílový brunch pripravujeme aj pre návštevníkov, ktorých komunikačným jazykom je angličtina. Výklad k výstave a program pre deti bude aj v slovenčine, aj v angličtine.
Kontakt a rezervácie: Zuzana Palicová, zuzana.palicova@sng.sk
Počet miest je obmedzený, preto je potrebná rezervácia a platba vopred.

Vstupné: 21 € / osoba. Deti do 10 rokov vstup zdarma.

Nedeľa 3. 4. | 15.00 | EP, 3. poschodie

SIESTA V GALÉRII: ANTON CEPKA. KINETICKÝ ŠPERK

Nedeľný pohodový výklad rozhýbe výstavu šperkov Antona Cepku.

Vstup voľný

Štvrtok 7. 4. | 18.00 | Berlinka

KRST PUBLIKÁCIÍ BIEDERMEIER A BELLA ITALIA

Slovenská národná galéria v spolupráci s Katedrou dejín výtvarného umenia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave pozýva na krst publikácií: prvou je zborník – Katarína Beňová (ed.): Domáce a európske súvislosti biedermeiera, ktorý je výstupom z konferencie pripravenej v roku 2015 k výstave Biedermeier. Druhá publikácia - Dana Bořutová – Katarína Beňová (eds.): „Bella Italia“ Interakcie medzi umeleckou kultúrou Itálie a vývinom umenia na Slovensku v 19. storočí je výstupom vedeckého grantu orientovaného na skúmanie vzťahov talianskej kultúry na našom území v priebehu 19. storočia.

Vstup voľný

Štvrtok 7. 4. | 18.00 – 20.00 | EP

KURZ PRE RODIČOV: ZA DVERAMI GALÉRIE (TVARY A FORMY)

Deti sa na svet pozerajú inak ako dospelí. Umenie môže byť pre rodičov dobrým prostriedkom, ako naučiť svoje deti viac: o tvaroch, farbách, vzťahoch či objavovať nové nečakané súvislosti. Naučte sa to najprv vy, potom všetko vyskúšajte spolu s deťmi. Tvorivý kurz pre rodičov v SNG vám ukáže, ako na to. Program prebieha ako dvojhodinový celok s aktivitami na výstavách, vlastnou tvorbou v ateliéri, hosťami a nápadmi na vymýšľanie doma.
R: barbora.jurinova@sng.sk

Vstupné: 10 € / osoba

Nedeľa 10. 4. | 15.00 | EP, 2. poschodie

SIESTA V GALÉRII: NIZOZEMSKÁ MAĽBA

Nedeľná prechádzka Nizozemskou maľbou prierezovo predstaví celú výstavu.

Vstup voľný

Utorok 12. 4. | 17.00 | Berlinka

OPEN STUDIO: ANCA BENERA (RO) A ARNOLD ESTEFAN (HU)

Anca Benera a Arnold Estefan spolupracujú ako umelecká dvojica od roku 2011. Vo svojej práci sa priamo zaoberajú otázkou kultúrnych rozdielov, odhaľujúc dôsledok naliehavého pôsobenia identity, dejepisectva a zákonodarstva na subjektivitu.
V umeleckej praxi využívajú rozličné médiá, kultúrne registre a disciplíny, prostriedky na reflexiu spoločnosti ako spleť konvencií, ktoré môžu a musia byť sústavne pretvárané.
Sú zároveň spoluzakladateľmi Centra pre vizuálnu introspekciu (Center for Visual Introspection) v Bukurešti, kde zorganizovali množstvo workshopov, projektov vo verejnom priestore a vydali niekoľko publikácií.
Open Studio je dlhodobý vzdelávací projekt Ateliéru Ilony Németh – IN (Katedra intermédií a multimédií KIM) z Vysokej školy výtvarných umení a je podporovaný oslovenými partnermi. Open studio bolo podporené Rumunským inštitútom v Prahe.

Vstup voľný

Streda 13. 4. | 18.00 | EP, 1. poschodie

KONCERT HUDBA DNEŠKA V SNG 18: DVA-JA 3

Program: Johann Sebastian Bach, Gérard Grisey, Marián Lejava, Daniel Matej, Igor Stravinskij a i.
Účinkujú: Milan Paľa, Ronald Šebesta
Koncert nadväzuje na ideu „stretnutí umeleckých dvojíc“, z ktorých každá osobnosť zároveň predstavuje silnú individualitu. V podaní Milana Paľu – Ronalda Šebestu zaznejú diela sólovej inštrumentálnej literatúry slovenských (Paľa) a svetových (Šebesta) skladateľov viacerých generácií pôsobiacich v kultúrnom teréne 20. a 21. storočia. Inštrumentálne aj osobné stretnutie im zase umožnia „kontrapunkty“ skladateľa, o ktorom sa dá povedať, že predstavuje „počiatok všetkého, čo mu predchádzalo, ako aj toho, čo po ňom nasledovalo“...

Vstupné: 4 € / 2 €

Štvrtok 14. 4. | 18.00 | EP, 3. poschodie

DISKUSIA: AUTORSKÝ ŠPERK – EXKURZ DO JEHO HISTÓRIE, SÚČASNOSŤ; DIELO ANTONA CEPKU

Kedy sa vlastne začalo hovoriť o autorskom šperku? Kto a kde ovplyvnil príbeh šperku ako autonómnej umeleckej disciplíny? Aká je súčasnosť autorského/umeleckého/výtvarného šperku na Slovensku a v Čechách? Akú úlohu zohral v dejinách autorského šperku Anton Cepka a aká je jeho pozícia v dejinách slovenského výtvarného umenia 2. polovice 20. storočia? Nielen tieto otázky si položíme v rámci diskusie, ktorej aktérmi budú slovenskí a českí odborníci na umelecký šperk.

Hostia:
prof. Alena Křížová, historička šperku, Ústav evropské etnologie, Masarykova univerzita Brno;
PhDr. Miroslav Cogan, kurátor výtvarného umenia a šperku Muzea Českého ráje v Turnově, organizátor a kurátor medzinárodných šperkárskych sympózií v Turnove;
prof. Karol Weisslechner, akad. arch., šperkár, výtvarník, architekt, scénograf, vedúci Ateliéru S+M+L_XL ‒ Kov a šperk VŠVU v Bratislave,
Ľuba Belohradská, historička a kurátorka umenia so zameraním na sochárstvo a medailu 20. storočia, geometrické tendencie v umení;
Viera Kleinová, kurátorka výstavy Anton Cepka. Kinetický šperk, kurátorka zbierky Úžitkového umenia a dizajnu SNG

Vstupné: 2 €

Štvrtok 14. 4. | 19.00 | Berlinka

ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE_FAJNOROVO NÁMESTIE

Diskusia s autormi víťazných návrhov architektonicko-urbanistickej súťaže k verejnému priestoru Šafárikovho námestia a Fajnorovho nábrežia.

Vstup voľný

Piatok 15. 4. | 16.30 – 18.00 | Berlinka

BOOKOBRAZY / TRI PRASIATKA NA VANDROVKE

Stretnutie pre deti, knihy a obrazy. Čakajú vás tri prasiatka na vandrovke alebo veselá dvojrozprávka o troch prasiatkach ako ich (ne)poznáte a o neposednom vajci, ktoré sa vybralo do sveta v podaní divadla TUŠ.
R: barbora.jurinova@sng.sk

Vstupné: 3 € / rodina

Nedeľa 17. 4. | 15.00 | EP, 3. poschodie

SIESTA V GALÉRII: ANTON CEPKA. KINETICKÝ ŠPERK

Nedeľný pohodový výklad rozhýbe výstavu šperkov Antona Cepku.

Vstup voľný

Utorok 19. 4. | 17.30 | Berlinka

SENSORIUM 2016

The first Slovak conference making sense of creative technology
Nechajte sa vtiahnuť do sveta dynamických a interaktívnych inštalácií, grafík, vizualizácií dát a generatívneho dizajnu. Medzinárodne uznávaní umelci a dizajnéri využívajúci kreatívne výpočtovú technológiu sa stretnú v Bratislave, aby odprezentovali svoje projekty, procesy ich vzniku a myšlienky s nimi spojené. Sensorium, inšpirované úspešným festivalom Resonate, je prvým ročníkom jednej z najpokrokovejších vzdelávacích udalostí svojho druhu na Slovensku zameraný na prienik umenia, dizajnu a technológie.

Streda 20. 4. | 18.00 | Berlinka

FASHION LIVE! TALK NO. 2

Hosťom druhého Fashion LIVE! Talk-u bude režisér Jakub Jahn, ktorý nás prevedie pútavým prostredím tvorby ilúzie v dokonalom módnom svete. Budeme sa rozprávať o hraniciach tvorivého sveta, konkrétnych prípadových štúdiách či smrti linearity vo vizuálnom prejave.
Talk uvedie Olo Křížová, kreatívna riaditeľka podujatia Fashion LIVE!

Vstup voľný

Štvrtok 21. 4. | 18.00 | EP, 3. poschodie

WORKSHOP PRE DOSPELÝCH: ENERGIA POHYBU

Interaktívna dvojhodinovka pre dospelých. Kinetika a pohyb sa stali ústrednou témou mnohých umelcov 20. storočia. Šperkár Anton Cepka je jedným z nich. Čím je pohyb pre umenie taký atraktívny? Možno na to prídeme pri spoločných pohybových aktivitách.
R: barbora.tribulova@sng.sk

Vstupné: 3 €

Štvrtok 21. 4. | 18.30 | Ex Libris v SNG

LITERATÚRA VO VÝKLADE: ZVLÁŠTNOSŤ KAŽDODENNÉHO BYTIA

Pozývame na Literatúru vo výklade a zároveň krst fotografického artbooku Ivany Palečkovej Zvláštnosť každodenného bytia. Táto kniha je výberom z bohatého fotoarchívu mladej autorky, ktorá fotografovanie svojho najbližšieho okolia, navštívených miest a zažitých situácií považuje za prirodzený doplnok svojej kreatívnej profesie dizajnérky. Autorka s praxou dizajnérky zostavila vizuálnu esej, ktorej slová (fotografie) môže divák podľa vlastnej chuti „prehadzovať“ a vytvárať si nové, vlastné súvetia (fotodiptychy, fototriptychy).

Vstup voľný

Nedeľa 24. 4. | 15.00 | EP, 2. poschodie

SIESTA V GALÉRII: NIZOZEMSKÁ MAĽBA

Nedeľná prechádzka Nizozemskou maľbou prierezovo predstaví celú výstavu.

Vstup voľný

Nedeľa 24. 4. | 15.00 – 17.00 | EP, 3. poschodie

NEDEĽA PO ČERVENEJ: AKCENT

Krehké konštrukcie šperkov a objektov Antona Cepku vznikali z plochého strieborného plechu. Stačí malý, no presný podnet a z plochy sa stane pohyblivý šperk v priestore. Vyskúšame si nekonečné množstvo motívov v mriežke a vďaka malým detailom vytvoríme originálne objekty.
R: barbora.jurinova@sng.sk

Vstupné: 4 € / rodina

Streda 27. 4. | 19.00 | Berlinka

JUST PLAYIN’ FJUŽN EDIŠN / BRENK SINATRA (AT), KARAOKE TUNDRA (UA), FVLCRVM (SK), moderátor MtotheG

Komorná debata o tvorbe a procesoch vznikania hudby. Pozvaní producenti otvorene hovoria o emóciách, samploch, skúsenostiach … a predovšetkým púšťajú skladby známe i nikdy nepočuté. Bonusom bude set každého z pozvaných hostí.

Vstup voľný

Štvrtok 28. 4. | 18.00 | EP, 2. poschodie

REŠTAURÁTORSKÝ VÝKLAD: W. J. BLAEU: GLÓBUS (1603)

Tematický výklad s projekciou na výstave Nizozemská maľba. Ivan Galamboš, autorizovaný reštaurátor (Slovenský národný archív), priblíži reštaurátorský proces a príbeh unikátneho celestiálneho glóbusu nočnej oblohy, ktorý vznikol na základe výpočtov svetoznámeho astronóma Tycha de Brahe. Výpočty zaznamenala prvá holandská expedícia, ktorá sa plavila v moriach južnej pologule a z jej záznamov zhotovil glóbus v roku 1603 holandský kartograf Willem Janszoon Blaeu (1571 – 1638). Kolorované medirytiny pokrývajúce jeho guľu vytvorili umelci Gildy sv. Lukáša, ktorej členom bol aj Rembrandt. Glóbus, reštaurovaný I. Galambošom v roku 2013, zapožičal zo svojich zbierok na výstavu Nizozemská maľba Slovenský národný archív v Bratislave.

Vstupné: 2 €

Štvrtok 28. 4. | 18.00 | Berlinka

ANASOFT LITERA FEST 2016

11. ročník literárneho festivalu. Súčasťou programu bude diskusia Nenávidené slová – o slovách, ktoré do dobrej literatúry nepatria podľa rýdzo subjektívneho názoru redaktorov, spisovateľov a jazykovedcov; premietneme dokumentárny film: Piata loď Moniky Kompaníkovej (réžia: Iveta Grófová), zachytávajúci účasť Moniky Kompaníkovej na festivale Měsíc autorského čtení a na záver nás čaká autorské čítanie finalistov Ceny Anasoft litera 2016.
http://www.anasoftlitera.sk/

Vstup voľný

Sobota 30. 4. | 16.00 | Berlinka

IOKO MEETS KIRK AND KIRK

Okuliarový dizajn, ako súčasť produktového dizajnu, fascinuje nielen dizajnérov svetového mena, ale i samotných užívateľov. O tom, ako vzniká, čo tomu predchádza, a prečo okuliare nie sú zdravotnícka pomôcka, ale signifikantný osobnostný prvok, prídu porozprávať dizajnéri nezávislej anglickej produkcie.
Budete vtiahnutí do sveta plného farieb a nezvyčajných detailov, ale hlavne uvidíte a vyskúšate okuliare z ucelených kolekcií tak, ako je možné iba na svetových dizajnových fórach. Manželia Jason a Karen Kirk Vás osobne svojim dizajnom prevedú. www.ioko.sk
Rezervácie: info@ioko.sk

Vstup voľný