Sprievodné programy k výstave Anton Cepka. Kinetický šperk

Piatok 18. 3. | 17.00 | Berlinka

PREDNÁŠKA: CONTEMPORARY NORWEGIAN JEWELLERY / SÚČASNÝ NÓRSKY ŠPERK

Prednáša prof. Arne Magnus Johnsrød, ArtD, nórsky šperkár, dizajnér a pedagóg na Høgskolen i Sørøst-Norge (University College of Southeast Norway) v Raulande a Kunsthøyskolen v Oslo (Oslo National Academy of the Arts). Prednáška Contemporary Norwegian Jewellery / Súčasný nórsky šperk, spojená s projekciou, prebehne v anglickom jazyku.

Vstup voľný

Nedeľa 20. 3. | 15.00 | EP, 3. poschodie

SIESTA V GALÉRII: ANTON CEPKA. KINETICKÝ ŠPERK

Nedeľný pohodový výklad rozhýbe kinetické šperky Antona Cepku.

Vstup voľný

Štvrtok 31. 3. | 18.00 | EP, 3. poschodie

KURÁTORSKÝ VÝKLAD: ANTON CEPKA

Kurátorský výklad Viery Kleinovej na retrospektívnej výstave Anton Cepka. Kinetický šperk, ktorú pripravila SNG v spolupráci s mníchovským múzeom dizajnu (Die Neue Sammlung – The Design Museum). Predstaví reprezentatívny výber šperkov a kresieb, ale aj pohľad na sochársku a dizajnérsku časť Cepkovho senzitívne konštruktívneho programu. Výstava zaznamenáva viac ako polstoročie pôsobenia tvorcu so statusom svetovej šperkárskej autority, ale aj výrazného reprezentanta geometricko-abstraktného prúdu slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia.

Vstupné: 4 € / 2 €

Nedeľa 3. 4. | 15.00 | EP, 3. poschodie

SIESTA V GALÉRII: ANTON CEPKA. KINETICKÝ ŠPERK

Nedeľný pohodový výklad rozhýbe výstavu šperkov Antona Cepku.

Vstup voľný

Štvrtok 14. 4. | 18.00 | EP, 3. poschodie

DISKUSIA: AUTORSKÝ ŠPERK – EXKURZ DO JEHO HISTÓRIE, SÚČASNOSŤ; DIELO ANTONA CEPKU

Kedy sa vlastne začalo hovoriť o autorskom šperku? Kto a kde ovplyvnil príbeh šperku ako autonómnej umeleckej disciplíny? Aká je súčasnosť autorského/umeleckého/výtvarného šperku na Slovensku a v Čechách? Akú úlohu zohral v dejinách autorského šperku Anton Cepka a aká je jeho pozícia v dejinách slovenského výtvarného umenia 2. polovice 20. storočia? Nielen tieto otázky si položíme v rámci diskusie, ktorej aktérmi budú slovenskí a českí odborníci na umelecký šperk.

Hostia:
prof. Alena Křížová, historička šperku, Ústav evropské etnologie, Masarykova univerzita Brno;
PhDr. Miroslav Cogan, kurátor výtvarného umenia a šperku Muzea Českého ráje v Turnově, organizátor a kurátor medzinárodných šperkárskych sympózií v Turnove;
prof. Karol Weisslechner, akad. arch., šperkár, výtvarník, architekt, scénograf, vedúci Ateliéru S+M+L_XL ‒ Kov a šperk VŠVU v Bratislave,
Ľuba Belohradská, historička a kurátorka umenia so zameraním na sochárstvo a medailu 20. storočia, geometrické tendencie v umení;
Viera Kleinová, kurátorka výstavy Anton Cepka. Kinetický šperk, kurátorka zbierky Úžitkového umenia a dizajnu SNG

Vstupné: 2 €

Nedeľa 17. 4. | 15.00 | EP, 3. poschodie

SIESTA V GALÉRII: ANTON CEPKA. KINETICKÝ ŠPERK

Nedeľný pohodový výklad rozhýbe výstavu šperkov Antona Cepku.

Vstup voľný

Štvrtok 21. 4. | 18.00 | EP, 3. poschodie

WORKSHOP PRE DOSPELÝCH : ENERGIA POHYBU

Interaktívna dvojhodinovka pre dospelých. Kinetika a pohyb sa stali ústrednou témou mnohých umelcov 20. storočia. Šperkár Anton Cepka je jedným z nich. Čím je pohyb pre umenie taký atraktívny? Možno na to prídeme pri spoločných pohybových aktivitách. R: barbora.tribulova@sng.sk

Vstupné: 3 €

Nedeľa 24. 4. | 15.00 – 17.00 | EP, 3. poschodie

NEDEĽA PO ČERVENEJ: AKCENT

Krehké konštrukcie šperkov a objektov Antona Cepku vznikali z plochého strieborného plechu. Stačí malý, no presný podnet a z plochy sa stane pohyblivý šperk v priestore. Vyskúšame si nekonečné množstvo motívov v mriežke a vďaka malým detailom vytvoríme originálne objekty. R: barbora.jurinova@sng.sk

Vstupné: 4 € / rodina

Štvrtok 12. 5. | 18.00 | Berlinka

DISKUSIA K VÝSTAVE ANTON CEPKA. KINETICKÝ ŠPERK

Téma: Let′s talk about Šperk!
Hostia: Mária H. Nepšinská, šperkárka, organizátorka aktivít v Združení šperkárov AURA (Medzinárodné sympóziá umeleckého šperku Kremnica), konferencie Šperk Stret v Bratislave, Viera Kleinová, SNG, kurátorka výstavy Anton Cepka. Kinetický šperk a ďalší.

Vstup voľný

Sobota 21. 5. | Noc múzeí a galérií 2016

PREZENTÁCIA ATELIÉRU S + M + L¬ ¬_ XL KOV A ŠPERK

Prezentácia ateliéru VŠVU v Bratislave pod vedením prof. Karola Weisslechnera.
Esterházyho palác - Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstupné: v rámci podujatia Noc múzeí a galérií 2016