nestála expozícia SNG

od 16. 1. 2014
Kurátori: Katarína Chmelinová & Dušan Buran
Architekti: Igor Marko, Martin Jančok, Aleš Šedivec

Dočasná expozícia historických zbierok SNG (gotika & barok) návštevníkom počas rekonštrukcie bratislavského areálu SNG poskytuje prístup aspoň k najdôležitejším artefaktom umenia 14. – 18. storočia. Okolnosti vytvorenia takejto ne/stálej expozície ponúkli príležitosť na netradičný pohľad na zbierkový fond, ktorý tvoria často chronicky známe diela. Namiesto lineárneho, štýlového či umelecko-geografického členenia preto kurátori zvolili iný raster.

Výstava je rozdelená do šiestich sekcií, v ktorých návštevníci každú sochu či obraz zo zbierok SNG môžu pozorovať z inej perspektívy. Prvá (po efektnej úvodnej inštalácii hláv F. X. Messerschmidta) je nazvaná „psychológia, výraz a bolesť“, druhú sme venovali protikladu „typ & indivíduum“. Expozícia pokračuje dvojicami „priestor & ilúzia“ a „svetlo & tma“. Poslednými témami sú „telo & gesto“ a „život & smrť“. Architektonický koncept výstavy navyše umožňuje v primeranej miere aj dočasné intervencie (súčasné umenie, reštaurátorská dokumentácia, stabilné výstavné boxy na mini-kolekcie a pod.).

Hoci vo väčšine prípadov ide – primerane obdobiu aj profilu zbierky – o nábožensky motivované diela; určujúcim posolstvom výstavy nie je ich (pomerne stereotypná) ikonografia, ani otázky datovania a štýlu. Naopak, ťažiskom prezentácie v každej zo sekcií sa v oveľa väčšej miere stáva problematika funkcie, umeleckého zámeru, tradície a inovácie.

Rovnakú váhu ako koncept kurátorov dostalo pri príprave nestálej expozície jej výtvarno-architektonické riešenie. Jeho experimentálna, no zároveň vizuálne atraktívna podoba je príspevkom k aktuálnej medzinárodnej diskusii o podstate a funkcii stálych expozícií. Výsledky tohto „laboratórneho testu“ poslúžia aj pri koncipovaní budúcej prezentácie zbierkového fondu po rekonštrukcii SNG.

K expozícii bol vydaný sprievodca v rozsahu 80 strán, s farebnými reprodukciami väčšiny vystavených diel s naratívnymi textami objasňujúcimi zámery jednotlivých sekcií – ilustrované na konkrétnych artefaktoch.