Jeden obraz – tri pohľady

FRANCISCO BARRERA – ALEGÓRIA MESIACA MÁJ
streda 27. apríl | 18.00 | vstupné: 2,70 €

Prírodopisný záujem bezprostredne ovplyvnili aj výtvarné stvárnenia prírody. Sprítomnením rastlín v obrazoch sa maliarom otvárala príležitosť interpretovať atribúty morálnych či filozofických postojov, ako aj samotnú identifikáciu spodobeného výjavu. Obraz španielskeho maliara Francisca Barreru Alegória mesiaca máj pohľadom historičky umenia, botanika a dominikána.

Vladimír Ježovič / botanik Arborétum Borova Hora

nám bližšie predstaví flóru na obraze. Zameria sa na ovocie, z ktorého sú nápadné napríklad citróny či marhule, zeleninu a podrobnejšie sa bude venovať kvetinám a formálnej záhrade, ktorá je súčasťou obrazu.

Zuzana Ludiková / historička umenia SNG

sa zameria na maľované kvetinové zátišia, ktoré boli populárne predovšetkým v barokovom období. Ich výpravnú nádheru, obsah i skrytý význam bol adresovaný vzdelanej spoločnosti, zdôrazňujúc tým blahobyt a kultivovanosť i množstvo ďalších aspektov z jej každodenného života. Prostredníctvom kvetín uvili do vencov umelci pomyselne svetadiely či tie najsmelšie predstavy o univerze.

Bernard Jozef Meliš / historik, dominikán

výklad predstaví refektár ako miesto stravovania a duchovného rastu. Priblíži vývoj rozmiestnenia kláštorných miestností a pozíciu refektára medzi nimi. V poslednej časti nazrieme do refektára v súčasnosti.