Škola

Pre školy celoročne ponúkame bohatý program výchovno-vzdelávacích podujatí. Do stálej ponuky patria: lektorské výklady, animačné programy, tvorivé dielne.

Lektorské výklady

sprevádzanie žiakov stálymi expozíciami a aktuálnymi výstavami

Špecializované lektorské výklady

po dohode s pedagógom poskytujeme aj špecializované výklady zamerané na vybrané časti expozície

Animačné programy

oboznámenie sa s umením a históriou prostredníctvom „oživovania“ vystavených diel za pomoci hovoreného slova, dramatizácie, hier a iných spoločných aktivít

Tvorivé dielne

aktivity zamerané na rozvoj tvorivosti, estetického cítenia a zručností v priamom kontakte s umeleckými dielami, prebudenie záujmu o umenie cez vlastnú výtvarnú tvorbu