PONUKA VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV PRE II. STUPEŇ ZŠ, SŠ A VŠ

september 2015 – jún 2016

Pre školy každého typu sme na školský rok 2015/2016 pripravili ponuku vzdelávacích a tvorivých aktivít zoznamujúcich s našimi stálymi expozíciami i s históriou zámku. Mnohé nadväzujú na učebné osnovy ZŠ a SŠ (výchova umením, výtvarná výchova, dejepis, umenie a kultúra, literatúra, regionálna výchova) a podporujú rozvoj kľúčových kompetencií žiakov / študentov.

Informácie a objednávky

Na každý program je potrebné sa vopred objednať.

Cena animačného programu:
1,20 €/žiak ZŠ,
1,50 €/študent SŠ, VŠ;
školy na území mesta Zvolen 0,50 €/žiak ZŠ;
0,70 €/študent SŠ, VŠ;
pedagogický dozor zdarma.

Obsah programov je možné (po telefonickej dohode) prispôsobiť práve preberanému učivu humanitne orientovaných predmetov na ZŠ a SŠ.

Informácie o obsahu a termínoch konania vám radi poskytneme na nižšie uvedených kontaktoch.

Kontakt:
PhDr. Silvia Čatayová, PaedDr. Mária Ťavodová
Oddelenie galerijnej pedagogiky, SNG Zvolenský zámok
+421 452 453 001
lektori.zvolen@sng.sk

História a súčasnosť Zvolenského zámku

Zvolenský zámok v premenách času
lektorský výklad + tvorivá dielňa | 6. – 9. ročník ZŠ, SŠ, VŠ | 90 – 150 min.

Prechádzka dejinami zámku od 14. storočia po súčasnosť, zameraná na ich najvýznamnejšie udalosti a osobnosti. Zoznamuje so stavebným vývojom objektu s možnosťou nahliadnuť aj do bežne neprístupných priestorov. Rozprávanie dopĺňa obrazová a fotografická prezentácia. Program je možné spojiť s prácou v tvorivej dielni.

Expozícia Gotické umenie

„Doba oltárna“
animačný program | 5. – 9. ročník ZŠ, SŠ | 90 min.

Obrazové cykly krídlových oltárov, reč predmetov a gestá zobrazených postáv prezrádzajú mnoho o dnes pre nás záhadnej kultúre stredoveku, plnej skrytých symbolov. Prostredníctvom vystavených diel (sochy, tabuľová maľba a oltárne celky) program zoznamuje s funkciou, štýlom a s ikonografiou gotického umenia.

Gotické umenie a Majster Pavol z Levoče
lektorský výklad | 7. – 9. ročník ZŠ, SŠ, VŠ | 60 min.

Prierez expozíciou predstaví umeleckú etapu gotiky. Výklad sa zameriava aj na osobnosť Majstra Pavla z Levoče a jeho vybrané diela. Približuje tiež význam a funkcie gotického oltára.

Expozícia Európske maliarstvo 16. – 19. storočia

Príbehy z obrazárne
animačný program | 5. – 9. ročník ZŠ, SŠ | 90 min.

Čo by sa stalo, keby obrazy ožili? Kam by sme sa mohli pozrieť, koho by sme tam stretli a páčilo by sa nám tam? Program zábavnou formou predstaví biblických a mytologických hrdinov a ich príbehy na výtvarných dielach. Zoznámi s obľúbenými barokovými maliarskymi druhmi.

Obraz má hlas
animačný program | 7. – 8. ročník ZŠ, SŠ | 60 – 90 min.

Dynamika, farebnosť, dramatickosť – to sú základné znaky barokového maliarstva. Ako však barok „znel“? Je možné namaľovať hudbu? Grafická partitúra ako prostriedok prepojenia zvukovej a výtvarnej predstavivosti sprostredkuje žiakom spojenie barokového maliarstva a hudby.

Portrét
animačný program | 7. – 9. ročník ZŠ | 60 – 90 min.

Čo je to portrét? Prečo sa ľudia nechávajú portrétovať? Čo nám môže obraz prezradiť o portrétovanej osobe? Aké druhy portrétov poznáme? Program pracuje s metódami tvorivej dramatiky, možno ho tiež prepojiť s výtvarnou aktivitou.

Expozícia Ikony na Slovensku

Ikona a jej rozprávacia funkcia
animačný program | 5. – 9. ročník ZŠ, SŠ | 60 – 90 min.

Program zoznamuje s ikonou Posledného súdu. Pre jej obsahovú bohatosť ju možno čítať ako knihu či komix, ktorý prostredníctvom obrazových výjavov i popisných textov v cyrilike rozpráva o dejoch známych z biblických textov. V rámci programu vytvoríme pre starých biblických hrdinov nové komixové príbehy.

Otvorený depozitár

Stredovek – Novovek – Súčasnosť
animačný program | 5. – 9. ročník ZŠ, SŠ | 60 min.

Pozrieme sa, ako sa vyvíjalo sochárske umenie od stredoveku po súčasnosť. Porovnáme diela gotických, barokových, moderných i súčasných majstrov. Všetky umelecké etapy prepojíme v tvorivej dielni pomocou techniky koláže.

Digitálna galéria

Galéria v digitálnom veku
animačný program | 5. – 9. ročník ZŠ, SŠ | 60 min.

Sú v digitálnom veku potrebné galérie? Aký je rozdiel medzi originálom a digitálnou reprodukciou? Vedeli ste, že na Zvolenskom zámku je okrem najväčšej obrazárne na Slovensku aj digitálna galéria, vďaka ktorej si umenie môžete pozrieť z pohodlia domova? Ukážeme vám, ako na to!