PONUKA VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV PRE I. STUPEŇ ZŠ A ŠKD

september 2015 – jún 2016

Pre žiakov I. stupňa ZŠ (aj ŠKD) sme na školský rok 2015/2016 pripravili ponuku vzdelávacích a tvorivých aktivít zoznamujúcich s našimi stálymi expozíciami i s históriou zámku. Programy využívajú metódy a postupy zážitkovej pedagogiky a sú zostavené s prihliadnutím na špecifické potreby a požiadavky žiakov.

Informácie a objednávky

Na každý program je potrebné sa vopred objednať.

Cena animačného programu:
1,20 € / žiak ZŠ,
školy na území mesta Zvolen 0,50 € / žiak ZŠ,
pedagogický dozor zdarma.

Informácie o obsahu a termínoch konania vám radi poskytneme na nižšie uvedených kontaktoch.

Kontakt:
PhDr. Silvia Čatayová, PaedDr. Mária Ťavodová
Oddelenie galerijnej pedagogiky, SNG Zvolenský zámok
+421 452 453 001
lektori.zvolen@sng.sk

História a súčasnosť Zvolenského zámku

Zvolenský zámok – zábavne a hravo
lektorský výklad obohatený o animačné aktivity | 1. – 4. ročník ZŠ | 60 min.

Prehliadka zámku s použitím pracovného listu, ktorý prostredníctvom zábavných úloh oboznámi žiakov s jeho minulosťou i súčasnosťou.

Expozícia Gotické umenie

V majstrovej dielni
animačný program | 1. – 4. ročník ZŠ | 60 – 90 min.

Nazrieme do dielne stredovekého majstra, v ktorej sa vyrábali gotické tabuľové maľby a preskúmame ich materiál a farebnosť. O poškodené maľby sa v galérii stará reštaurátor. Ako postupuje pri ich oprave si vyskúšame v tvorivej dielni.

Dvorana kráľa Mateja
animačný program | 1. – 4. ročník ZŠ | 90 – 120 min.

Prvá časť programu učí deti pracovať s vybraným príbehom – povesťou o Zvolenskom zámku a nadobudnuté vedomosti tvorivo využiť v dramatizácii príbehu. Druhá časť zoznamuje žiakov s pojmami nástenná maľba a tzv. zelená izba. V tvorivej časti žiaci vytvárajú v skupinách návrhy nástenných malieb pre Dvoranu kráľa Mateja.

Digitálna galéria

Nájdi rozdiely
animačný program | 1. – 4. ročník ZŠ | 60 min.

Digitálna galéria nám umožňuje pohrať sa s umením inak, ako sme boli doteraz zvyknutí. Ukážeme vám, že galéria už nemusí byť len za bránami zámku, a tiež, aký je rozdiel medzi originálom a reprodukciou.

Expozícia Ikony na Slovensku

Ikona ako príbeh
animačný program | 1. - 4. ročník ZŠ | 60 – 90 min.

Preskúmame jeden z najväčších obrazov v galérii. Maľované scény na ňom dopĺňajú texty – čím pripomína súčasný komix. Zoznámime sa s biblickými hrdinami na obraze a porovnáme ich s literárnymi i filmovými hrdinami súčasnosti. Z fotoreprodukcií vytvoríme zaujímavé komixové príbehy.

Expozícia Európske maliarstvo 16. – 19. storočia

Výlet medzi obrazy
animačný program | 1. – 4. ročník ZŠ | 60 min.

„Poď s nami do ZOO i na starý hrad v Nizozemsku, okúp sa v holandskom mori, nakúp na zeleninovom trhu, urob si foto z výletu a hurá domov!“ Cieľom programu je zoznámiť deti s galerijným prostredím, priblížiť im rôzne podoby maľby a naučiť ich vnímať obrazy, ich detaily a špecifiká.

Štyri ročné obdobia
animačný program | 1. – 4. ročník ZŠ | 90 min.

Program zoznamuje so symbolikou štyroch ročných období vo výtvarnom umení na príklade diel: Alegória leta a Alegória jesene. V tvorivej časti žiaci vytvárajú alegórie ďalších ročných období – jar a zima, ktoré v zbierke chýbajú. Podľa vzoru dielenskej spolupráce sa zároveň učia tvoriť a pracovať v skupine.