2. 4. l Kreatívne ráno vol. 31 s Alexandrou Kusou

8.30 l Berlinka

Kreatívne rána sú ranné stretnutia pri káve a raňajkách s inšpiratívnymi a úspešnými hosťami. Tentoraz sa stretneme v priestoroch bývalej Berlinky s generálnou riaditeľkou SNG Alexandrou Kusou a pozhovárame sa o budúcnosti galérie, stave slovenského umenia, ale aj osobnejšie, napríklad, o jej osobnom vkuse a obľúbených dielach.

Projekt pre vás pripravuje Midl, n. o.
Vstup voľný

5. 4. l O krvi v srdci

10.00 - 18.00 l Átrium Esterházyho paláca

Bezplatné meranie krvného tlaku, cholesterolu, glukózy v krvi a rady odborníkov ohľadne fibrilácie predsiení srdca. Súčasťou programu bude šesť metrov veľký model srdca, do ktorého môžete vstúpiť. Zámerom podujatia je upozorniť na nebezpečenstvo krvných zrazenín v srdci, ktoré môžu spôsobiť mozgovú porážku. Sprievodný program výstavy KRV v spolupráci so spoločnosťou Bayer, generálnym partnerom výstavy KRV.

Vstup voľný

11. 4. l Otvorenie výstavy: Medzi selankou a drámou. Zbierka a príbeh insitného umenia v SNG

18.00 l Esterházyho palác, 2. poschodie

Insitné umenie, prípadne „outsider art“ sa často prezentuje ako osobitý fenomén, nezávislý od profesionálnej výtvarnej scény. Pripravovaná výstava bude naopak pristupovať k „insite“ ako k integrálnej súčasti vývoja moderného a súčasného umenia. Postupné budovanie zbierky predstaví v konfrontácii s dobovým profesionálnym umením tak, aby bola akcentovaná úzka previazanosť týchto dvoch oblastí. V rámci jednotlivých tematických okruhov výstava odprezentuje rôzne polohy neprofesionálneho výtvarného prejavu, ktoré sa pohybujú od ľudového umenia, cez naivné maliarstvo, až po dramatické vízie súvisiace s extrémnymi psychickými stavmi.

Vstup voľný

14. 4. l Siesta v galérii: Krv

15.00 l Esterházyhp palác 1. posch.

Nedeľný pohodový výklad pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac.

Vstupné do galérie

16. 4. l Open studio nm. 9 – Laura Raicovich / Creative Time

17.00 l Berlinka

Laura Raicovich je od roku 2012 riaditeľkou globálnych iniciatív v neziskovej organizácii Creative Time, ktorá podporuje a prezentuje umenie vo verejnom priestore. Jej úlohou je prehlbovanie a rozvíjanie medzinárodných programov a dohliadanie na globálne umelecké rezidencie. Desať rokov pracovala ako zástupkyňa riaditeľa V Dia Art Foundation,tiež ako senior publicistka v Guggenheimovom múzeu v New Yorku. V rokoch 1996 až 2001 bola riaditeľkou pre komunikáciu a rozvoj v Public Art Fund. Je autorkou lyrickej eseje a paralelného textu At The Lightning Field, presláveného diela Waltera de Maria.

Open Studio je vzdelávací projekt Ateliéru Ilony Németh (Katedra intermédií a multimédií). Slúži ako otvorená komunikačná platforma pre študentov ateliéru IN a svetových etablovaných umelcov a teoretikov. Projekt Open Studio je realizovaný s podporou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR.

Vstup voľný

18. 4. l Otvorenie výstavy: Viliam Malík 1912 – 2012

18.00 l Esterházyho palác, 3. poschodie

Retrospektívna výstava obsiahne celý mimoriadny časový a tematický oblúk autorovej tvorby. Sústredí sa nielen na pomerne dobre známe diela z tridsiatych – štyridsiatych rokov 20. storočia (okrem fotografií sa azda prvýkrát predstavia aj jeho filmové záznamy), ale v skratke priblíži aj tvorbu neskorších desaťročí, so zvláštnym dôrazom na jeho comeback po roku 1989. Predstaví sa tu aj nový dokumentárny film o jeho osobnosti, pripravovaný Ivanom Ostrochovským a Vierou Čakányovou.

Vstup voľný

21. 4. l Kurátorský výklad na výstave Medzi selankou a drámou. Zbierka a príbeh insitného umenia v SNG.

15.00 l Esterházyho palác, 2. poschodie

Výstavou sprevádzajú kurátorky Katarína Čierna a Alexandra Tamásová.

Vstupné do galérie

21. 4. l Spoločná nedeľa v galérii: [fjúžn]

15.00 l Esterházyho palác, 2. poschodie

Miešanie, spájanie, prelínanie, mixovanie, kombinovanie. O čom inom je výtvarne umenie? Prídite spolu do Slovenskej národnej galérie na špeciálny festivalový workshop, nech si aj vaše deti trošku „zafjúžnujú“ – na tému Domov.

Vstupné + 4,00 €

24. 4. l Koncerty v SNG 2013: Cyklus Momento musicale – Stretnutia so slovenskou vokálnou budúcnosťou – PANI OPERETA 3

18.00 l Átrium

Koncert poslucháčov operného spevu v dramaturgii prof. Dagmar Livorovej, v spolupráci s o. z. Opera mobile.

Vstupné: 4 € / seniori, študenti 2 € / členovia Klubu priateľov SNG zdarma

25.4. l Verejný odpočet SNG

11.00 l Berlinka

Prezentácia aktivít Slovenskej národnej galérie za rok 2012.

25. 4. l V SNG číta...Vladimír Strnisko a Alexandra Kusá

17.00 l Berlinka

Režisér, dramaturg, pedagóg Vladimír Strnisko a Alexandra Kusá, riaditeľka Slovenskej národnej galérie čítajú z obľúbených autorov. Moderuje Silvester Lavrík.

Vstupné: 2 € / seniori, študenti 1 € / členovia Klubu piateľov SNG zdarma

25. 4. l Thursday Art Talk: Between Idyl and Drama

19.00 l Esterházyho palace, 2nd Floor

The program is dedicated to English speakers who live in Bratislava and would like to know more about Slovak visual art. The session will be folllowed by informal discussions and last approximately one hour.

Admission: 4,70 €

28. 4. l Siesta v galérii: Krv

15.00 l Esterházyhp palác 1. posch.

Nedeľný pohodový výklad pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac.

Vstupné do galérie

Každý utorok l Utorkový ateliér: Príroda, krajina a umelec v nej

17.00 – 18.00 l Esterházyho palác

Tvorivý rodinný program pre deti od 4 rokov a ich rodičov. Skúmanie diel z aktuálnych výstav a tvorivá práca v ateliéri.
Info: magdalena.kuchtova@sng.sk