3. 3. l Siesta v galérii: Jana Želibská | Zákaz dotyku | Not Touching

15. 00 l 2. poschodie Esterházyho paláca

Nedeľný pohodový výklad pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac.

Vstupné do galérie

5. 3. l Filmové krvinky: Upírske hody 3

18.00 l Kino Lumière, Špitálska ulica 4, Bratislava

Tematická prehliadka filmov v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, kinom Lumière, Asociáciou slovenských filmových klubov a Talianskym kultúrnym inštitútom. Úvod pred projekciou Eva Filová.

Neznáma nákaza, r. Kazimír Barlík, 1959, 12 min.
O nebezpečenstve šírenia encefalitídy. Film vyrobený pre Slovenský ústav zdravotnej osvety.

Nič nekrváca večne, r. Matej Hradský, 2003, 87 min.
Paródia na nemý film Nosferatu od F. W. Murnaua, nervy drásajúci horor zo slovenských hôr o priateľstve a túžbe po vzdelaní, ktorá nepozná medze“.

Vstupné: 3,00€, s preukazom FK a KP SNG 2,00€, bezplatný vstup so vstupenkou SNG z výstavy Krv

7. 3. l SNG nažive! s krvou v žilách

18.00 - 22.00 l Berlinka + Esterházyho palác

Pravidelný multižánrový program SNG nažive! štartuje svoj druhý ročník. Večer bude zameraný na aktuálne výstavy prinesie zaujímavých hostí, dobrú hudbu, workshopy, performancie, komentované prehliadky...Tento raz bude SNG nažive! s krvou v žilách venované projektu KRV, transhistorickému pohľadu na rôzne interpretácie krvi naprieč storočiami vo vizuálnej kultúre. Špecifický kurátorský rez odhaľuje možné súvislosti, okrem iných prináša aj tému násilia, tela, telesnosti alebo krvavého liečiteľstva. Tieto a ďalšie témy treba čakať aj na SNG nažive! v zaujímavom sprievodnom programe a s dobrou hudbou. Predlžujeme aj otváracie hodiny na výstave až do 22.00.

Vstupné dobrovoľnél

10. 3. l Siesta v galérii: Krv

15.00 l Esterházyhp palác 1. posch.

Nedeľný pohodový výklad pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac.

Vstupné do galérie

12. 3. l Keď pre umenie tečie krv. Extrémne body artové performancie v českom a slovenskom umení.

17.30 l Berlinka

Diskusno-prezentačný večer venovaný extrémnym body artovým performanciám.
Body art v 60. a 70. rokoch priniesol špecifickú podobu akčného umenia, pri ktorej umelci vystavovali svoje telo hraničným situáciám, extrémnej záťaži, bolesti, či zraňovaniu. Istý typ body artových performancií so seba-testujúcimi prvkami sa objavil aj na neoficiálnej umeleckej scéne v bývalom Československu. Najmä v spojení s umením nových médií sa mu od 90. rokov venujú aj umelci mladších generácií. V rámci programu predstavíme naživo niektorých kľúčových predstaviteľov body artu, s ktorými budeme diskutovať o priebehu jednotlivých akcií, o ich motiváciách či reakciách publika.

Hostia: Petr Štembera, Jan Mlčoch, Richard Fajnor

Diskusiu vedie Alexandra Tamášová, Diskusiu vedie Alexandra Tamásová, asistentka Zbierok moderného a súčasného umenia.

Vstup voľný

13. 3. l Prednáška venovaná aktuálnej tvorbe Jany Želibskej: Komunikácia videoobrazom

17.00 l Esterházyho palác, 2. poschodie

Historička umenia a kurátorka Katarína Rusnáková sa intenzívne venovala tvorbe Jany Želibskej od začiatku 90. rokov 20. storočia. Vo svojej kurátorskej a teoretickej práci pravidelne prezentovala inštalácie a videotvorbu autorky v domácom i zahraničnom kontexte. Napísala iaceré teoretické štúdie zhodnocujúce prínos Jany Želibskej pre súčasné umenie. V roku 2001 pripravila pre Nadáciu – Centrum súčasného umenia komplexnú dokumentáciu Jana Želibská / Comprehensive Documentation, kde spracovala podstatnú časť autorkinej tvorby.

Katarína Rusnáková pracovala dlhé roky v Považskej galérii umenia v Žiline na kurátorskom aj riaditeľskom poste, z miesta riaditeľky PGU bola bez udania dôvodu v roku 1997 odvolaná. Neskôr pôsobila v Národnej galérii v Prahe ako riaditeľka Zbierky moderného a súčasného umenia vo Veletržním paláci; ako vedecká pracovníčka na Inštitúte umenia a vedy VŠVU v Bratislave; od roku 2006 je vedúcou Katedry teórie a dejín umenia na Fakulte výtvarných umení Akadémii umení v Banskej Bystrici. Je autorkou troch knižných publikácií z oblasti mediálneho umenia, jej štúdie venované videoumeniu boli publikované aj v zahraničných antológiách.

14. 3. l !Woman Art Revolution

18.00 l Kinosála SNG, Admin. budova, Riečna 1, Bratislava

Film americkej výtvarníčky o histórii feministického umeleckého hnutia. Jeden z najlepších dokumentov roka 2010 podľa MoMa New York, prezentovaný na Sundance Festivale, na festivaloch v San Franciscu, Berlíne a Toronte. Film bude uvedený v angličtine so slovenskými titulkami. Úvod pred filmom: Lucia Gregorová a Vladimíra Büngerová.

Vstupné 2 €

14. 3. l Telos

18.00 l Esterházyho palác 2. posch.

Cyklus pohybovo-výtvarných workshopov pre mladých ľudí zameraný na sledovanie paralelného vývoja tanečnej a vizuálnej kultúry. Pohybová interpretácia vybraných výtvarných diel na výstave Jana Želibská. Zákaz dotyku. Program vedie výtvarníčka a choreografka Zuzana Žabková.
Rezervácie: barbora.jurinova@sng.sk

Vstupné 3,50 €

17. 3. l Jana Želibská. Zákaz dotyku: ukončenie výstavy

15.00 l Esterházyho palác 2. posch.

Kurátorský výklad Lucie Gregorovej a Vladimíry Büngerovej.

Vstupné do galérie

19. 3. l Open studio nm. 8 – Edit András

17.00 l Berlinka

Open Studio je vzdelávací projekt Ateliéru Ilony Németh (Katedra intermédií a multimédií). Slúži ako otvorená komunikačná platforma pre študentov ateliéru IN a svetových etablovaných umelcov a teoretikov.

Edit András PhD, je historička umenia a umelecká kritička. Jej hlavným záujmom je moderné a súčasné ruské umenie, umenie východnej a strednej Európy, gender problematika, public art, konceptuálne umenie a teória umenia v čase prerodu v post-socialistických krajinách. Je autorkou mnohých statí o problematike súčasného umenia a teórie, editorkou antológie Transitland. Video art zo strednej a východnej Európy 1989-2009 a autorkou knihy Cultural cross Dressing. Art in the Ruins of Socialism, Argumentum(v madarčine). V roku 2008 dostala ocenenie za umeleckú kritiku v maďarskej sekcii AICA. Žije a pracuje v Budapešti a na Long Islande.

Projekt Open Studio je realizovaný s podporou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR.

Vstup voľný

24. 3. l Siesta v galérii: Krv

Nedeľný pohodový výklad pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac.

Vstupné do galérie

24. 3. l Spoločná nedeľa v galérii

15.00 l Esterházyhp palác 1. posch.

Spoločná nedeľa v galérii je tvorivý a zábavný rodinný program, ktorý do objavovania umenia zapája celú rodinu. Program prebieha ako dvojhodinový celok, ktorý má svoju tému a pointu. Tá je tentoraz inšpirovaná výstavou KRV.
Rezervácie: barbora.jurinova@sng.sk

26. 3. l Beseda s umeleckým riaditeľom EHMK 2013 Košice Vladimírom Beskidom a umeleckou skupinou Kassaboys

15.30 - 18.00 l Berlinka

Beseda iniciovaná Ateliérom IN, (Katedra intermédií a multimedií, VŠVU Bratislava) s umeleckým riaditeľom EHMK 2013 Košice Vladimírom Beskidom a umeleckou skupinou Kassaboys nadväzuje na nedávnu kauzu spojenú s umeleckým dielom vo verejnom priestore v Košiciach. Beseda je súčasťou vzdelávacieho projektu Ateliéru Ilony Németh OPEN STUDIO. Ten slúži ako otvorená komunikačná a vzdelávacia platforma pre študentov Katedry intermédií a multimédií a svetových etablovaných umelcov a teoretikov. Každé Open Studio otvára širšie spoločenské témy - sociológia, politika, filozofia, verejný priestor, postavenie umelca v spoločnosti atď. a kauza Kassaboys sa ich priamo dotýka.
V roku 2013 pozvanie na Open Studio prijali : Artur Żmijewski, Varšava – umelec a kurátor , Edit András, Budapešť, New York – historička a kritička umenia, (marec), Laura Raicovich, New York – teoretik, Creative Time - riaditeľka medzinárodných záležitostí (apríl), Roman Ondák, Bratislava- umelec (máj), Claire Bishop, London, New York - historička a kritička umenia(jún), Jaan Toomik, Tallin - umelec, profesor.

Besedu bude moderovať Marta Šimečková- novinárka, prekladateľka a spoluzakladateľka občianskeho združenia Projekt Fórum, ktoré pripravuje Stredoeurópske fórum a vydáva portál Salon.eu.sk.

26. 3. l Kinema Talk: Kašle slovenský divák na slovenský film? Alebo opačne?

19.00 l Berlinka

Diskusia šéfredaktora portálu kinema.sk Petra Konečného so zaujímavými hosťami na tému slovenský film, obohatená ukážkami a konkrétnym vizuálnymi príkladmi. Pozvaní odborníci z oblasti teórie a filmovej tvorby predstavia svoje názory na domácu kinematografickú tvorbu, na jej pozitívne ale aj tienisté stránky.

Vstupné 2 €

27. 3. l Krv na javisku – Spektákel alebo očista?

17.00 l BERLINKA

Prechádzka krvou prifarbenými dejinami divadla / Prednáška s projekciou.

Maja Hriešik sa prakticky a teoreticky venuje téme narábania s obrazmi telesnosti a novej dramaturgii telesnosti v scénických umeniach. Jej doterajšiu režijnú tvorbu charakterizuje snaha o originálny vizuálno-pohybový jazyk a dôraz na sústredenú prácu s hercom, tanečníkom a spevákom. V Divadelnom ústave, v ktorom niekoľko rokov pôsobila, sa venovala podpore súčasného slovenského scénického umenia, propagácii jeho reflexie a umeleckého vzdelávania.

Vstupné 1,50 €

31. 3. l Krv: kurátorský výklad

15.00 l Esterházyhp palác 1. posch.

Kurátorský výklad s ťažiskom na ikonografii Veľkej noci.
Dušan Buran, kurátor výstavy, SNG

Vstupné 1,50 €