3. 10. l Talianska maľba: Rozprávanie pred obrazmi

18.00 l Esterházyho palác, 2. poschodie

Jadro zbierky starého európskeho maliarstva SNG predstavujú diela prevedené z oddelenia obrazárne bývalého Slovenského múzea v rokoch 1950 – 1953. Pochádzajú zo zbierok kniežaťa Jána Pálffyho, sústredené v kaštieli v Kráľovej pri Senci, a jednotlivo aj z majetku Brunswickovcov v Dolnej Krupej či z ďalších šľachtických zbierok. Na výstavu sme požičali tiež diela zo zbierky Andrássyovcov, o ktorých sa budú rozprávať kurátorka výstavy Zuzana Ludiková s hosťom, historikom umenia Júliusom Barczim z aukčnej spoločnosti SOGA.

Vstupné 2 € / 1 €
Voľný vstup priatelia SNG, pracovníci múzeí, galérií, archívov a knižníc

5. 10. l Časopis X

18.00 l Ex Libris v SNG / Berlinka

Jediný časopis o súčasnej kresbe na Slovensku uvedie do života už svoje druhé číslo a to za účasti zaujímavých autorov a ich prezentácií.

Program:
Téma #2 : Myslené čiary
Predstavenie témy a obsahu druhého čísla Časopisu X

Prezentácie participujúcich autorov:
Nikolaus Gansterer. Rakúsky autor, ktorý sa intenzívne venuje mysleniu a kresbe. Vystavuje v zahraničí a participuje na mnohých významných projektoch.

Jiří Franta a David Böhm. Autorská dvojica s pôsobiskom v Prahe. Aktívne prispievajú k diskusii o súčasnej kresbe doma a vo svete. Prijímajú rôzne výzvy a originálne na ne reagujú spôsobom im vlastným.

Hudobný hosť: Fero Király

Vstup voľný

6. 10. l Siesta v galérii: Talianska maľba

15.00 l Esterházyho palác, 2. poschodie

Nedeľný pohodový výklad s lektorom prierezovo predstaví celú výstavu.

Vstupné do galérie

8.10. l Open Studio: Jaan Toomik – Homework

17.00 l Berlinka

Jaan Toomik (narodený v roku 1961v Tartu) patrí medzi najvýznamnejších súčasných umelcov Estónska. Na začiatku osemdesiatych rokoch začínal ako maliar avšak v priebehu deväťdesiatych rokov sa stal medzinárodne uznávaný najmä svojimi site-specific inštaláciami a videami. Práce Jaana Toomika boli okrem mnohopočetných sólových či kolektívnych výstav odprezentované aj na najdôležitejších prehliadkach reprezentujúcich východoeurópske a baltické umenie napríklad na Manifeste I., na bienále v Sao Paulo či Benátskom bienále. Diela Jaana Toomika majú silu zdieľať autorovu poetickú víziu a kritici ich charakterizujú ako hypnotické a odzbrojujúce akúkoľvek analýzu. Práce sú imunitné voči slovám a kladú dôraz na ticho – slovo ktoré je často spájané s Toomikovou tvorbou.

Vstup voľný

9. 10. l Hudba dneška v SNG – 7: Drops

18.00 l Átrium Esterházyho paláca

Koncert z cyklu súčasnej hudby.VENI ACADEMY, umelecký vedúci Daniel Matej, dirigent Marián Lejava

Vstupné 4 / 2€

10.10. l Thursday Art Talk: Italian painting

19.00 l Esterházy Palace, 2nd floor

The program dedicated to English speakers is led by Vladislav Malast and Zuzana Koblišková from Education department, SNG. The guide tour usually followed by informal discussions starts with a glass of wine and lasts approximately one hour.

Entry 4,70 €

13. 10. l Finisáž výstavy: Ľubomír Ďurček – Situačné modely komunikácie

16.00 l Esterházyho palác, 3. poschodie

Posledná prehliadka výstavy s kurátorským výkladom Miry Keratovej a s účasťou Ľubomíra Ďurčeka.

Vstup voľný

16. 10. l MOMENTO MUSICALE

18.00 l Átrium Esterházyho paláca

Koncert poslucháčov operného spevu
Program: Operné fragmenty v javiskovom prevedení (G. Verdi, Ch. Gounod, G. Bizet, C. M. Weber, J. Massenet, P. I. Čajkovskij, G. Gerschwin)
Dramaturgia Dagmar Livorová, spolupráca Opera mobile, o. z.

Vstupné 4 / 2 €, priatelia SNG zdarma

17. 10. l Talianska maľba: Rozprávanie pred obrazmi

18.00 l Esterházyho palác, 2. poschodie

„V tento deň som videl v Benátkach predávať slnko za peniaze“, poznačil si do denníka palatín Juraj Thurzo – čo tým myslel, nevieme. Obchodné a kultúrne kontakty stredovekého a ranonovovekého Uhorska s Itáliou predstaví historička Tünde Lengyelová, vedúca oddelenia novovekých dejín Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Vstupné 2 / 1 €
Voľný vstup priatelia SNG, pracovníci múzeí, galérií, archívov a knižníc

18. 10. l BookOBRAZY – s Johankou

16.15 – 18.00 l Ex Libris v SNG

Vstupné 4 € pre celú rodinu

20. 10. l Siesta v galérii: Talianska maľba

15.00 l Esterházyho palác, 2. poschodie

Nedeľný pohodový výklad s lektorom prierezovo predstaví celú výstavu.

Vstupné do galérie

24. 10. l Talianska maľba: Pohľad z blízka / Kurátorský výklad Zuzany Ludikovej

18.00 l Esterházyho palác, 2. poschodie

Prostredníctvom jednej stovky diel je prezentovaných niekoľko jedinečných situácií z histórie o súbehu talentov, iniciatív a prostriedkov, ktoré ovplyvnili chod novovekého európskeho maliarstva. Porovnaním dominujúcich slohov a spomenutím zlomových okamihov v dejinách novovekého talianskeho maliarstva predstavíme ako sa zmenil význam umeleckej tvorby v priebehu 16. – 18. storočia.

Vstupné 4, 50 / 2, 25 €
Voľný vstup priatelia SNG, pracovníci múzeí, galérií, archívov a knižníc

27. 10. l Spoločná nedeľa v galérii: Bella Italia

15.00 – 17.00 l Esterházyho palác

Spoločná nedeľa v galérii je tvorivý a zábavný rodinný program, ktorý do objavovania umenia zapája celú rodinu. Program prebieha ako dvojhodinový celok, ktorý má svoju tému a pointu inšpirovanú tentoraz maliarskymi a hudobnými dielami Talianskych majstrov.
Rezervácie: barbora.jurinova@sng.sk

Vstupné 8 € pre celú rodinu

27. 10. l Siesta v galérii: Talianska maľba

15.00 l Esterházyho palác, 2. poschodie

Nedeľný pohodový výklad s lektorom prierezovo predstaví celú výstavu.

Vstupné do galérie

každý utorok l Utorkový ateliér: Čižma

17.00 – 18.30 l Esterházyho palác

Strávte tvorivé popoludnie v galérii pred originálmi umeleckých diel. V jesennom kurze spolu s výtvarníčkou Kristínou Balogovou Hrončekovou a dielami talianskych majstrov preskúmate celú Itáliu, vyskúšate si netradičné výtvarné materiály, nové techniky a zrealizujete vlastné tvorivé nápady. Program pre rodičov s deťmi od 4 - 7 rokov. Prvé stretnutie 1.10.
Na jesenný cyklus je potrebné sa vopred prihlásiť - rezervácie: magdalena.kuchtova@sng.sk