MOMENTO MUSICALE

Cyklus koncertov študentov operného spevu pod vedením pedagogičky Dagmar Livorovej.

Cyklus program je aktuálne ukončený.