Program koncertného cyklu Slovenskej národnej galérie Musica poetica da camera – koncerty Solamente naturali v SNG v roku 2015

Špecifickosť súboru pre starú hudbu Solamente naturali vyplýva z ojedinelého prístupu k interpretácii hudby 17. a 18. storočia. Zásadné je používanie dobových nástrojov a hľadanie inšpirácie v historických dokumentoch.

Koncerty cyklu starej hudby na dobových nástrojoch Musica poetica da camera v SNG sa uskutočnia v dramaturgii Miloša Valenta, umeleckého vedúceho súboru a s podporou Ministerstva kultúry SR.