HUDBA DNEŠKA v SNG

Cyklus koncertov HUDBA DNEŠKA V SNG – ktorého idea vzišla na jeseň roku 2011 zo spolupráce Slovenskej národnej galérie a umeleckého vedúceho súboru VENI ensemble Daniela Mateja – pokračuje tento rok opäť sériou koncertov s pestrou ponukou aktuálnej domácej aj zahraničnej tvorby v kombinácii so svetovou klasikou 20. storočia.

Názov podujatia je akousi tichou poctou súboru a generácii umelcov, ktorí tu v šesťdesiatych rokoch 20. storočia kultivovali prostredie smerom k vnímavosti a otvorenosti voči súčasnej hudbe a pričinili sa o to, že po temných päťdesiatych rokoch poznačených stalinizmom sa postupne aj naša krajina (opäť) kultúrne integrovala do západnej Európy.

HUDBA DNEŠKA V SNG má v koncertnom živote Bratislavy už pevné miesto a je podujatím, ktoré chce osloviť všetkých tých, ktorí v umení hľadajú otvorenosť, hĺbku, kvalitu a nové netradičné pohľady na „vnútorné aj vonkajšie“ veci nášho sveta.

Najbližšie hráme

Cyklus koncertov Hudba dneška v SNG sa uskutočňuje v spolupráci s InMusic, o. z. a Slovenskou sekciou ISCM.

Vstupné 4 / 2 €