Najvýznamnejšie výstavy Zbierky insitného umenia (výber)

Axis mundi (sprievodný projekt k výstave Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20. storočie)
Kurátorka: Katarína Čierna
Bratislava, GMB a GIU, Pezinok, Schaubmarov mlyn, (?) 2000

Ex voto 2001
Kurátorka: Katarína Čierna
Pezinok, GIU Schaubmarov mlyn a Bratislava, SNG, (?) 2001

Ľudovít Fulla a svet ľudového umenia (sprievodný projekt k výstave Ľudovít Fulla)
Kurátorky: Oľga Danglová a Katarína Čierna
Pezinok, GIU, Schaubmarov mlyn a Ružomberok, GĽF, (?) 2002

Mýtus Juraj Jánošík alebo Jánošíkománia v slovenskom výtvarnom umení (sprievodný projekt k výstave Slovenský mýtus)
Kurátorka: Katarína Čierna
Pezinok, GIU, Schaubmarov mlyn, (?) 2005 – (?) 2006

Gloria in Excelsis Deo
Kurátorka: Katarína Čierna
Pezinok, GIU, Schaubmarov mlyn, 2007 a Rižomberok, GĽF (?) 2008