Každý utorok l Utorkový ateliér

17.00 – 18.30 l Esterházyho palác

Tvorivý rodinný program pre deti od 4 rokov a ich rodičov. Skúmanie diel z aktuálnych výstav a tvorivá práca v ateliéri s témou Čo je za obrazmi.

2., 6., 9., 16., 21.10.2012 | FILMOVÁ ÚRODA BUDOVATEĽSKÝCH PÄŤDESIATYCH (18. 9. – 21. 10.)

každý utorok vždy o 18.00 l Kino Lumiére, Špitálska 4, Bratislava

4. – 7. 10. l Bratislava Art Festival BLAF 2012

je festival vizuálneho umenia, na ktorom môže návštevník zažiť, pochopiť, vnímať a diskutovať o umení. Festival je zároveň platforma pre aktívnu spoluprácu a sieťovanie štátnych a súkromných galérií ako aj prezentáciu už etablovaných formátov v oblasti súčasného umenia.

5. 10. l Otvárací koncert festivalu BLAF 2012

19.00 l Letný pavilón SNG, Rázusovo nábrežie 2, Bratislava

Príďte sa zabaviť do netradičného prostredia nádvoria SNG na koncert slovenských skupín Business Leaders Rock’n’Roll Band (unikátny mix topmanažérov s profesionálnymi muzikantami- Luciou Lužinskou, Pecim Uherčíkom, Vratkom Rohoňom a Mariánom Greksom), Billy Barman, Chiki liki - tua. Čaká na vás príjemná spoločnosť, skvelé jedlá a nápoje.

9. 10. l Filmová úroda budovateľských päťdesiatych: Žena, láska a triedny boj

Týždeň vo fi lme č. 13, XII/1956, 12'
Prečo ona? Kazimír Barlík 1954, 11'
Previerka lásky, Jozef Medveď 1956, 97'

11. 10. l V SNG číta ... Tomáš Štrauss

17.00 l Esterházyho palác, 2. poschodie

Umelecký historik a teoretik umenia Doc. PhDr. Tomáš Štrauss prijal pozvanie do programu V SNG číta... na výstavu Prerušená pieseň.Umenie socialistického realizmu 1948-1956. V diskusnej časti programu sa bude hosť rozprávať s moderátorom Silvestrom Lavríkom o prítomnej výstave. Moderátor prečíta z kníh Tomáša Štraussa, okrem iného z autorovho textu z roku 1955: Retrospektívna výstavba, neretrospektívne problémy (Na okraj výstavy "Desať rokov čs. ľudovodemokratickej republiky vo výtvarnom umení"), ktorý autor predniesol na aktíve Slovenských výtvarníkov v Jazdiarni pražského hradu v decembri 1955. Text je publikovaný v knihe Tomáš Štrauss: Provokácie (kritické rozhľady od Dunaja a Rýna), str. 53-59 (vyd. H a H, Bratislava, 1996).

16. 9. l Filmová úroda budovateľských päťdesiatych: Partizáni a zmanipulovaný obraz SNP

18.00 l Kino Lumiére, Špitálska 4, Bratislava

Týždeň vo fi lme č. 36, X/1954, 13'
Desať víťazných rokov, Štefan Orth 1954, 13'
Prerušená pieseň, František Žáček, Nikolaj K. Sanišvili 1960, 99´

17. 10. l Momento Musicale: Scény z operného workshopu

18.00 l Átrium Esterházyho paláca, Nám. Ľ. Štúra 4

Koncert z cyklu Momento musicale – Stretnutia so slovenskou vokálnou budúcnosťou
Poloinscenované fragmenty z letného workshopu z diel Mozarta, Verdiho, Donizettiho, Smetanu, Giordana, Bizeta, Leoncavalla, Čajkovskeho. Účinkujú poslucháči operného spevu, klavírna spolupráca Richard Pohl.

ROZLÚČKA S VÝSTAVOU PRERUŠENÁ PIESEŇ

Otváracie hodiny SNG predĺžené v dňoch 18. - 21. 10. do 20.00!

18. 10. l Kurátorský výklad k výstave Prerušená pieseň

18. 00 l Esterházyho palác, 1. - 2. poschodie

Komentovaná prehliadka výstavy s kurátorkou Alexandrou Kusou.

20. 10. l Siesta v galérii špeciál

15.00 l Esterházyho palác, 1. - 2. poschodie

Prehliadka výstavy Prerušená pieseň s lektorom.

20. 10. l Pyšná princezná. R. Bořivoj Zeman, 1952, 94 min.

16.00 l Kinosála SNG, Administratívna budova, Riečna 1, Bratislava

Filmové premietanie známej rozprávky z päťdesiatych rokov ako sprievodne podujatie k výstave Prerušená pieseň.

21 .10. l Finisáž výstavy Prerušená pieseň. Umenie socialistického realizmu 1948 – 1956.

15.00 l Esterházyho palác, 1. - 2. poschodie
Siesta v galérii. Prehliadka výstavy s lektormi SNG.

16.00 l Átrium Esterházyho paláca, Nám. Ľ. Štúra 4
Slávnostné ukončenie výstavy

18.00 l Kino Lumiére, Špitálska 4, Bratislava
Ukončenie prehliadky slovenských filmov FILMOVÁ ÚRODA BUDOVATEĽSKÝCH PÄŤDESIATYCH. Blok krátkych filmov.

25. 10. l Moderná slovenská socha

18.00 l Esterházyho palác, 3. poschodie

Tematický kurátorský výklad Kataríny Bajcurovej na výstave „Moderna ... to najlepšie, čo doma (v galérii) máme“ je zameraný na vývoj a premeny moderného slovenského sochárstva. Vo vzťahu k modernej maľbe tu totiž nachádzame viacero odlišností. Ako píše kurátorka, tie boli dané rozdielnymi motiváciami vyplývajúcimi z vnútorného aj druhového ustrojenia maľby a sochy, ale tiež z postavenia a úloh, ktoré plnili v širšom kultúrnom a spoločenskom kontexte.

Posledný kurátorský výklad na výstave Moderna tak predstaví diela, ktoré tvoria svojbytnú časť moderného slovenského umenia a podstatne dopovedajú jej príbeh, tak ako ho rozvíja výstava.

Vstupné do galérie

28. 10. l Spoločná nedeľa v galérii: Na povrchu, v hmote

15.00 – 17.00 l Esterházyho palác

Preskúmame slovenské moderné sochárstvo, zistíme ako súvisí tvar a forma a v ateliéri si vyskúšame prácu s klasickým sochárskym materiálom – hlinou.