16. 5. | NOC LITERATÚRY 2012

16.30 | Stolárska dielňa SNG, Administratívna budova

Podujatie Noc literatúry už štvrtý raz odkryje 14 netradičných miest Bratislavy, kde stretnete 14 osobností slovenskej kultúrnej scény, ktoré vám prečítajú 14 úryvkov z textov európskych autorov v slovenskom preklade.

V stolárskej dielni SNG čítajú Marek Majeský a Lucia Hurajová z knihy Milorada Pavica: Znamienko krásy.

17. 5. | Thursday Art Talk

19.00 | Esterházyho palác

Program je určený pre cudzincov žijúcich v Bratislave, ktorí by sa radi dozvedeli viac o slovenskom výtvarnom umení v anglickom jazyku. Na májovom stretnutí Vás prevedieme slovenským umením prvej polovice 20. storočia na výstave Moderna...to najlepšie, čo doma (v galérii) máme.

18. 5. - 19.5. | 1. Medzinárodný festival experimentálnych filmov a digitálneho umenia

SNG| EP, suterén

Prvý ročník festivalu, ktorého cieľom je priblížiť divákom experimentálny film a digitálne umenie.

Organizátor: OZ FOTOFO a Stredoeurópsky dom fotografie, www.sedf.sk
Miesto konania: Slovenská národná galéria, kino Lumiére, Stredoeurópsky dom fotografie

Inštalácie

Mopping vs. Mapping
Réžia: Lukáš Matejka, 2011 / SK /

Objatie / Hug
Réžia: Petr Barényi, 2010 / SK /

Trať/ Track
Réžia : Peter Kollár, 2012 / SK /

Bezpečné nebezpečenstvo- Videokontrola v mediálnej realite/
Safe unsafty - Videocontrol in media reality
Réžia: Marek Stolarčík, 2011 / SK /

Obnubilus
Réžia: Martin Tomori, 2012 / SK /

Veľký korálový útes/ Great coral reef
Réžia: Adam Novota, 2011 / SK /

Slovak imagine matrix – Komárno / Žilina
Réžia: Anabela Sládek, 2011 / SK /

19. 5. | Noc múzeí a galérií

10.00 - 24.00

Slovenská národná galéria pripravila počas Noci múzeí a galérií bohatý kultúrny program. Návštevníci sa môžu tešiť na výstavy, ktoré budú obohatené o kurátorské výklady, na tvorivé a zábavné aktivity či príjemný oddych v kreatívnom prostredí nádvoria SNG. Večer si návštevníci užijú koncerty súčasných slovenských hudobníkov a nahliadnu aj do sveta filmu a reklamy.

22. 5. | Prednáška Informačná explózia a informačné preťaženie

17.00| EP 1. posch.

Prednáška k problému nadbytku informácií v živote jednotlivca a spoločnosti na základe využitia poznatkov informačnej vedy a filozofie. Je sprievodným programom výstavy Delete. Umenie a vymazávanie.

Prednáša Michal Kaščák z Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Vstupne: 1,50 €

24. 5. | V SNG číta... Zuzana Bartošová

17.00| EP 1. posch.

Silvester Lavrík číta z knihy poprednej slovenskej historičky umenia Zuzany Bartošovej Napriek totalite. Slovenská neoficiálna scéna sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 20. storočia na výstave Delete. Umenie a vymazávanie.
Zuzana Bartošová číta z textov slovenských umelcov viažucich sa ku knihe Napriek totalite.

27. 5. | Spoločná nedeľa v galérii

15.00 – 17.00 | Vodné kasárne

Tvorivý a zábavný program, ktorý zapája do objavovania a hry s výtvarným umením všetkých členov rodiny. Je určený pre rodiny s deťmi od 5 rokov a prebieha ako 2-hodinový celok, ktorý má svoju tému a pointu. Na májovej nedeli preskúmame slovenské moderné umenie. (R)

28. 5. | Predpremiéra! FAIR – PLAY, dokumentárny film o živote a tvorbe výtvarného umelca Júliusa Kollera

námet: Ivan Ostrochovský,Arnold Kojnok; scenár, réžia: Arnold Kojnok (2012, 52 min.);
kamera: Pavel Briatka;
zvuk a zvuková réžia: Tobiáš Potočný;
hudba: Collegium musicum, Transmusic.com, Milan Adamčiak;
strih: Pavol Palárik;
producent: sentimentalfilm s. r. o.

Slovenská národná galéria usporiadala spolu so Spoločnosťou Júliusa Kollera v roku 2009 1. medzinárodnú konferenciu o diele Júliusa Kollera, o rok neskôr kurátori Aurel Hrabušický a Petra Hanáková pripravili jeho Vedecko-fantastickú retrospektívu. Predpremiéra filmu FAIR-PLAY sa v SNG uskutoční symbolicky v deň narodením JK.

Dokumentárny film FAIR – PLAY zaznamenáva vývoj tvorby akademického maliara Júliusa Kollera (1939 – 2007) v kontexte dobového myslenia.
Autorským zámerom je bez prílišného pátosu uchopiť realitu Júliusa Kollera a priblížiť tak divákovi prácu a myslenie konceptuálneho tvorcu v širších súvislostiach.
Vo filme sa kladie dôraz na vykreslenie okolností, v akých bol autor nútený tvoriť, t. j. pohybovať sa v spoločnosti a reflektovať ju ako celok.
Rozsah a význam odkazu J. Kollera, výtvarníka, ktorého meno presahuje stredoeurópsky rozmer, je vo viacerých miestach v určitom kontraste s realitou, ktorú prežil.

Konštrukcia príbehu je postavená na určitej dichotómii, ktorá bola typická pre celý život, ale aj tvorbu hlavného protagonistu.
Intimita a uzavretá jemná celistvosť súkromného života – poznačeného skutočnosťou, že po smrti svojej matky zostal žiť bez akejkoľvek rodiny, ktorú mu však v plnej miere nahradila životná – družka Květoslava Fulierová – je v kontraste so silou a váhou výpovede výtvarného diela, ktoré sa vo svojej podstate zaoberá zásadnými otázkami ľudskej existencie v spoločenskom (a nanešťastie) aj v politickom kontexte.
Kollerovu inakosť a z toho prameniace problémy v budúcnosti možno pozorovať už počas štúdia na VŠVU v Bratislave (1959 – 1965), kde profesor Ján Želibský svojich žiakov upozorňoval na striktné dodržiavanie doktríny realizmu.
Kollerov postoj bol od začiatku nekompromisný – hlavne v tvorbe. Bolo to zreteľné už v roku 1965 publikovaním vlastného manifestu Anti-happening. Vždy sa staval proti akejkoľvek doktríne – spoločenskej či umeleckej. Potvrdením bola aj účasť-neúčasť na v prelomovom 1. Otvorenom ateliéri zaslaním telegramu UME-NIE. V určitom opozite sa ocitol aj ako spoluzakladateľ výtvarnej skupiny Nová vážnosť (spolu s Petrom Rónaiom a Milanom Adamčiakom) v roku 1990, ktorá vznikla ako odpoveď na manifest mladých slovenských postmodernistov.

Film finančne podporili Audiovizuálny fond, Literárny fond.

29. 5. | Hudba a obrazy HO

Pred koncertom sa uskutoční kurátorský výklad k dielam zo zbierok SNG.

O Partitúrach Monogramistu T.D prehovorí pred koncertom Alexandra Tamásová (SNG)

Moyzesovo kvarteto: Stanislav Mucha - 1. husle, František Török - 2. husle, Alexander Lakatoš – viola, Ján Slávik – violončelo, Veronika Prokešová - viola, Pavol Mucha – violončelo
Antonín Dvořák: Sláčikové kvarteto As dur op. 105
Johannes Brahms: Sexteto pre 2 huslí, 2 violy a 2 violončelá B dur, op. 18

vstupenky@filharmonia.sk,
www.filharmonia.sk,

30. - 31. 5. Medzinárodné sympózium Painting in the Postmedial Age / Maľba v postmediálnom veku

Kinosála SNG, Riečna 1, 1. poschodie, Bratislava

Prednášajúci: Eva Badura-Triska a Susanne Neuburger, MUMOK, Viedeň (A) Anne Ring Petersen, The Department of Arts and Cultural Studies, University of Copenhagen (DK), Marysol Nieves, špecialistka na latinsko-americkú maľbu, CHRISTIE'S, New York (USA), Jan Zálešák, Masarykova univerzita, Brno (CZ), Petr Vaňous, nezávislý kritik a kurátor, Praha (CZ), Zita Sárvari, nezávislá kritička a kurátorka umenia, Budapešť (H), Lucia Gregorová, kurátorka SNG, Bratislava (SK)

Organizátor: Inštitút vizuálnych a kultúrnych štúdií, Centrum výskumu a Katedra maľby a iných médií, VŠVU Bratislava
Spoluorganizátori: SNG, Rakúske kultúrne fórum, Kultúrny inštitút Maďarskej republiky, Veľvyslanectvo Dánska, Veľvyslanectvo USA
Koncepcia: Jana Geržová

Vstup voľný

každú nedeľu | Siesta v galérii

15.00| Esterházyho palác

Nedeľný „pohodový“ výklad k aktuálnym výstavám pre všetkých záujemcov. Výklady poskytujú lektorky a lektori SNG.

6. 5. | Delete. Umenie a vymazávanie
13. 5. | Denisa Lehocká 2012
20. 5. | Moderna...
27. 5. | Delete. Umenie a vymazávanie