2. – 3. 6. 2012 | Dovidenia, stále expozície!

Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie 2

Rozlúčka so stálymi expozíciami Slovenskej národnej galérie. Kurátori SNG vám naposledy – až na dobu neurčitú (alebo až do zrekonštruovania SNG) predstavia zbierky gotického, barokového umenia a umenia 19. storočia na Slovensku.

3. 6. | Finisáž výstavy Denisa Lehocká 2012

15:00 | Lektorský výklad k výstave
16:00 | Prezentácia publikácie Denisa Lehocká

8. 6. | Letná filmtópia: 80 dopisů, réžia: Václav Kadrnka

20:30 | Amfiteáter SNG

Pozývame vás na letnú ochutnávku nového distribučného projektu Filmtopia. Strávte leto s filmami, ktoré inde neuvidíte v priestore v ktorom sa inokedy ako v lete neocitnete.

Začíname už tento piatok filmom českého režiséra Václava Kadrnku 80 dopisů. Jedinečné autorské dielo súčasnej českej kinematografie. Výrazne autobiografický a minimalistický film Osmdesát dopisů z obdobia normalizácie bol v časopise Cinepur označený za najpríjemnejšie prekvapenie posledných rokov.

16. 6. - 30.6. | Letné kino

20. 6. | MOMENTO MUSICALE cyklus koncertov študentov operného spevu

18:00 | Átrium Esterházyho paláca

Program: Árie, ktoré sme Vám ešte nespievali

Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstupné: 1,50€

21. 6. | V SNG číta ... Mária Modrovich

18:00 | Letný pavilón SNG

Mária Modrovich a Silvester Lavrík čítajú Thomasa Bernhardta a z knihy Márie Modrovich Lu & Mira.

24. 6. | The Tap Tap Orchestra, Dara Rolinc, Dan Bárta, Richard Müller

18:00 | Letný pavilón SNG

Staropramen a České centrum uvádzajú v slovenskej premiére naživo a bezplatne spoločný koncert The Tap Tap Orchestra s hosťami Danom Bártom, Darou Rolins a Richardom Mullerom, ktorého hit Po schodoch orchester naštudoval špeciálne pre príležitosť bratislavského vystúpenia.
The Tap Tap je originálny súbor telesne postihnutých študentov z pražského Jedličkovho ústavu, ktorý existuje od roku 1998 a vystupuje pod vedením dirigenta Šimona Ornesta. Skladá sa zo zboristov hrajúcich jednoduché sprievodné rytmy a sólistov, tí hrajú z vlastných zjednodušených notových zápisov a niektorí sa striedajú v speve. Využívajú najmä bicie nástroje. Dlhoročné fungovanie preverilo umeleckú úroveň, ktorá v spojení s posolstvom a ideovým presahom je zárukou výnimočného a hlbokého zážitku pre divákov a poslucháčov.

Rázusovo nábrežie 2, Bratislava
Vstup voľný

27. 6. | Hudba dneška v SNG - 2| „DVA-JA“

18.00 | Átrium Esterházyho paláca

Program: Luciano Berio, Martin Marek, Miroslav Srnka, Marián Lejava, Matej Haasz
Účinkujúci: David Danel (CZ), Milan Paľa – husle

DVA-JA sólisti, David Danel a Milan Paľa, dve výrazné individuality českej a slovenskej husľovej interpretačnej scény. DVA-JA exkluzívni tlmočníci – vykladači zvukových svetov popredných českých a slovenských autorov: Mateja Háasza, Mariána Lejavu, Martina Mareka, Miroslava Srnku. Napokon DVA-JA spolu, v službe duetám Luciana Beria, geniálnym miniatúram pestrofarebného výrazu. DVA-JA odkazujúci na JEDEN inšpiračný zdroj: husle a ich nezameniteľný mnohovrstevný zvuk, pre svoju autentickú emocionalitu, intímnu krehkosť a jedinečnosť tak často prirovnávané k ľudskému hlasu.

Námestie Ľ. Štúra 4
Vstupné: 4€

DAVID DANEL študoval hru na husle v Ostrave u L. Gořulu (Janáčkovo konzervatórium) a prof. Z.Golu (Institut pro umělecká studia). Vystupoval napríklad s Janáčkovou filharmóniou Ostrava, Akademickým orchestrom Ostravskej univerzity, so súbormi Capella Istropolitana, Slovenský komorný orchester, Talichov komorný orchester, Brněnští komorní sólisté (2010 turné po Španělsku v roli sólisty) a Sólisti Pražskej komornej filharmónie.

Pravidelne nahráva pre Český rozhlas predovšetkým komorné skladby a premiéry skladieb súčasných skladateľov. Pedagogicky pôsobí na medzinárodných letných hudobných kurzoch v Maďarsku aj v Čechách.

Rád sa venuje experimentálnym projektom prepájajúcim umelecké disciplíny alebo hudobné žánre ako napr. predstavenie „Bach“ pre tanečnicu, huslistu, rozprávača + light design alebo projekt D6 s jazzovým gitaristom Davidom Dorůžkom a perkusionistom Danom „Dama Dama“ Dlouhým, príležitostne spolupracuje s divadelníkmi, tanečníkmi a recitátormi.

MILAN PAĽA patrí k súčasným špičkovým renomovaným huslistom. Študoval na konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici (1996-2000) a pokračoval na viedenskej Universität fur Musik und darstellende Kunst, aby vysokoškolské štúdium ukončil na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne.

Spolupracoval so Státní filharmonii Brno, Slovenskou filharmóniou, Symfonickým orchestrom slovenského rozhlasu Bratislava, Rádiovým orchestrom Kijev, Petrohradským kongresovým orchesterom, Petrohradským filharmonickým orchesterom, Capella of St. Pe¬tersburg a dirigentmi ako Theodor Guschlbauer, Howard Arman, Alexander Cernusenko, Leos Svarovsky, Ondrej Olos,David Svee, Peter Gribanov a iní. Koncertoval vo Švajčiarsku, Francúzku, Rusku, na Ukrajine, Nemecku, Rakúsku, Malte...

28. 6. | Vernisáž výstavy Prerušená pieseň

18:00 | Esterházyho palác

Výstavný projekt skúma výtvarné umenie v období tzv. stalinského socialistického realizmu, ktoré sa nazýva aj socrealizmus, socreal, sorela.

29. 6. | Piatok večer otvorené!

19:30 | Letný pavilón, nádvorie VK

Ako vznikal Letný pavilón, dočasné nové krídlo SNG. Kto sú architekti Martin Jančok a Aleš Šedivec a aké projekty majú za sebou. Večer venovaný architektúre, vďaka ktorej chytilo nádvorie SNG druhý dych.
Rozprávať sa s Martinom a Alešom bude architektka Mária Topoľčanská. K tomu dobré vino a hudba. Hrajú Dj Bisley a Ricki Fitz.

Vstup na podujatie voľný. Ochutnávka vína je spoplatnená samostatne.

Martin Jančok

absolvoval v roku 2004 Fakultu Architektúry STU v Bratislave. V rokoch 2002 — 2009 pôsobil v architektonickom ateliéri zerozero, kde sa pričinil na viacerých kľúčových projektoch a realizáciách, ktoré si získali domácu i zahraničnú pozornosť. Bol zodpovednou osobou v rámci účasti zerozero na medzinárodnom výskumnom projekte City Visions Europe a vo víťaznom návrhu pre maďarské mesto Ajka v prestížnej medzinárodnej urbanistickej súťaži Europan 10. V rozšírenom tíme zerozero untd sa podieľal na realizácii expozície Pavilónu Českej a Slovenskej Republiky na 11. bienále architektúry v Benátkach v roku 2008. V roku 2010 založil PLURAL.

Aleš Šedivec

Študoval na FA STU v Bratislave a na VŠVU v Bratislave kde v roku 2006 získal diplom. Po štúdiu absolvoval stáž v architektonickom ateliéri AOC architecture v Londýne. V roku 2008 založil architektonickú platformu Totalstudio ktorá sa venuje architektúre, dizanu a urbánnym stratégiám. Je zakladajúcim členom občianskeho združenia Punkt, ktoré stojí za projektami ako Localicon alebo Dobrý trh.
Spolu s Martinom Jančokom je laureátom ceny CE-ZA-AR 2011 za projekt kníhkupectva Alexis.

Mária Topoľčanská

Absolvovala Fakultu architektúry STU v Bratislave a pokračovala v postgraduálnom štúdiu. Od r. 2001 sa podieľa na výskumných projektoch a publikačnej činnosti Oddelenia architektúry ÚSTARCH SAV. Vykonáva externú pedagogickú a prednáškovú činnosť na FA STU. Je komisárkou a spoluautorkou výstavného projektu Metamorfózy Aleny Šrámkovej a Ferdinanda Milučkého v Kine Čas realizovaného v čs. pavilóne na Bienále architektúry v Benátkach v septembri 2004. Ako autorizovaná architektka je súčasťou európskej siete mladých architektonických teamov v rámci projektu Wonderland.