Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie 2

Rozlúčka so stálymi expozíciami Slovenskej národnej galérie. Kurátori SNG vám naposledy – až na dobu neurčitú (alebo až do zrekonštruovania SNG) predstavia zbierky gotického, barokového umenia a umenia 19. storočia na Slovensku.

Sobota 2. 6.

14:00 – 16:00 | Umenie 19. storočia na Slovensku: kurátorský výklad Kataríny Beňovej

Maliarske a sochárske diela autorov ako P.M.Bohúň, J.B.Klemens , K.Marko st., L.Mednyánszky, D.Skutecký, A. Strobl z obdobia rokov 1800 – 1918 sú súčasťou stálej expozície umenia 19. storočia na Slovensku. Patria do stredoeurópskeho kultúrneho prostredia od obdobia klasicizmu až po prvé príklady výtvarných avantgárd.

1. poschodie

16:00 – 18:00 | Gotické umenie Slovenska: kurátorský výklad Dušana Burana

Gotika sa v povedomí laikov teší veľkej obľube a špecialisti ju doceňujú ako jedno z období, v ktorom umenie Slovenska pomerne dlhú dobu „držalo krok“ s európskym vývinom a aktívne k nemu prispievalo. Navyše, len málokde v Európe sa zachovalo tak veľa gotických pamiatok priamo na miestach, pre ktoré boli vytvorené. I napriek tomu SNG spravuje najbohatšiu zbierku gotického umenia na Slovensku. Hoci najviac ostáva zastúpené neskorogotické oltárne umenie zo Spiša, ponúkame tiež ukážky výnimočných diel z okolia Bratislavy, či zo stredného Slovenska. Výklad sa zameriava nielen na umelecko-geografické súvislosti; rovnako sa k slovu dostanú aj otázky ikonografie, umeleckej technológie či vôbec miesta umenia (a umelca) v spoločnosti neskorého stredoveku.

2. poschodie

18:15 | MUSICA POETICA DA CAMERA Cyklus starej hudby na historických nástrojoch.

Koncert SOLAMENTE NATURALI & mladé talenty
Účinkujú: Matúš Trávniček, bas, Soma Dinyés, organ, Miloš Valent, barokové husle
Program: G. Frescobaldi, B. Montalbano, C. Monteverdi, G. Muffat, H.I.F. Biber
SNG, expozícia Umenie 19. storočia na Slovensku

1. poschodie, expozícia Umenia 19. storočia
Vstupné: 4 €

Nedeľa 3. 6.

10:00 – 11:30 | Raňajky s kurátormi stálych expozícii

Ako stála je stála expozícia? Ako často má národná galéria svoje stále expozície meniť? Prečo už desať rokov nevystavuje v stálej expozícii umenie 20. storočia? Toto je len niekoľko otázok, na ktoré s Vami budú hľadať odpovede kurátori Zbierok starého umenia SNG. V nadväznosti na neformálnu diskusiu „pri káve“ ponúkame poslednú možnosť postupnej návštevy všetkých stálych expozícií s viacerými výkladmi k jednotlivým exponátom ale tiež celým umeleckým epochám.

Letný pavilón, nádvorie Vodných kasární (mokrý variant: výtvarný ateliér OGP na prízemí VK)

11:30 – 12:00 | Fokus Dušana Burana: Zlato

Zlato patrilo od antiky k najvzácnejším, a teda aj najdrahším materiálom, ktoré sa používali v umeleckých technológiách. Zvlášť v produkcii neskorogotických oltárov zohralo zásadnú úlohu v presadzovaní novej estetiky. Na jednej strane doceňovala „metalickú“ povahu drahého a aj svetelne mimoriadne efektného materiálu; na strane druhej – práve preto – gotika zlato povýšila na nositeľa dôležitých posolstiev. Výklad ponúkne niekoľko interpretácií tohto fenoménu a nevyhne sa ani umeniu 20. storočia...

2. poschodie, expozícia Gotické umenie Slovenska

15:00 – 15:30 | Fokus Kataríny Beňovej: Ladislav Mednyánszky

Osobnosť a tvorba maliara Ladislava Mednyánszkeho (1852 – 1919) bude predstavená s dôrazom na obsiahlu zbierku jeho diel v majetku SNG. Obrazy, kresby a denníky odkryjú zložitý životný a tvorivý osud jedinečného maliara a modernistu prelomu 19. a 20. storočia.

1. poschodie, expozícia Umenie 19. storočia na Slovensku

15:30 – 17:30 | Barokové umenie na Slovensku: kurátorský výklad Kataríny Chmelinovej

2. poschodie

17:00 – 19:00 | Umenie 19. storočia na Slovensku: kurátorský výklad Kataríny Beňovej

Maliarske a sochárske diela autorov ako P.M.Bohúň, J.B.Klemens , K.Marko st., L.Mednyánszky, D.Skutecký, A. Strobl z obdobia rokov 1800 – 1918 sú súčasťou stálej expozície umenia 19. storočia na Slovensku. Patria do stredoeurópskeho kultúrneho prostredia od obdobia klasicizmu až po prvé príklady výtvarných avantgárd.

1. poschodie

17:30 – 18:00 | Fokus Evy S. Kotlárikovej : F. X. Messerschmidt

V rámci programu „zaostríme“ na unikátny súbor tzv. Charakterových hláv od Franza Xavera Messerschmidta preslávených vysokou sochárskou kvalitou ale najmä expresívnym zachytením rozličných prejavov ľudskej mimiky. Dielo originálne pozostávajúce z 69 búst vzniklo z väčšej časti počas umelcovho pobytu v Bratislave, dôvod jeho vzniku však napriek rôznorodým teóriám nebol nikdy presne objasnený.

2. poschodie, chodba, expozícia Barokového umenia na Slovensku

18:00 – 19:30 | Gotické umenie Slovenska: výklad Dušana Burana

Gotika sa v povedomí laikov teší veľkej obľube a špecialisti ju doceňujú ako jedno z období, v ktorom umenie Slovenska pomerne dlhú dobu „držalo krok“ s európskym vývinom a aktívne k nemu prispievalo. Navyše, len málokde v Európe sa zachovalo tak veľa gotických pamiatok priamo na miestach, pre ktoré boli vytvorené. I napriek tomu SNG spravuje najbohatšiu zbierku gotického umenia na Slovensku. Hoci najviac ostáva zastúpené neskorogotické oltárne umenie zo Spiša, ponúkame tiež ukážky výnimočných diel z okolia Bratislavy, či zo stredného Slovenska. Výklad sa zameriava nielen na umelecko-geografické súvislosti; rovnako sa k slovu dostanú aj otázky ikonografie, umeleckej technológie či vôbec miesta umenia (a umelca) v spoločnosti neskorého stredoveku
Výkladu bude predchádzať prezentácia niekoľkých ukážok progresívnych stálych expozícií viacerých európskych zbierok a krátka úvaha nad možnosťami podoby budúcich stálych expo po rekonštrukcii SNG.

2. poschodie, expozícia Gotické umenie Slovenska

VSTUP DO GALÉRIE A NA VŠETKY PODUJATIA, OKREM KONCERTU V SOBOTU 2. 6., VOĽNÝ