Open Studio

OPEN STUDIO je dlhodobý vzdelávací projekt Ateliéru Ilony Németh - IN (Katedra intermédií a multimédií KIM) z Vysokej školy výtvarných umení a je podporovaný oslovenými partnermi. V roku 2015 bude na základe podpory Francúzsko- nemeckého kultúrneho fondu, realizovaná špeciálna edícia Open Studio French - German edition, počas ktorej budú pozvaní dvaja umelci z Nemecka a dvaja umelci z Francúska.

Cieľom Open Studia je priniesť inovatívny a dynamický prístup k vzdelávaniu, ktorý je naplnený cez pozývanie rôznych významných osobností umeleckého sveta. V priebehu ich návštev počas 5 dní sa pre študentov Ateliéru IN a vybraných študentov KIM realizujú workshopy a tutoriálne konzultácie. Hlavným cieľom je stimulácia kreativity v zaužívanom prostredí, získanie širšej reflexie tvorby študentov, rozšírenie vedomostí o súčasnom umení, oboznámenie a privlastnenie si metódy výučby na renomovaných umeleckých školách a v neposlednom rade zdokonalenie prezentácie vlastnej práce. Súčasťou projektu sú tiež verejné prednášky jednotlivých hostí, či už o tvorbe alebo o aktuálnych témach z oblasti súčasného umenia, ktoré sa konajú v priestoroch Slovenskej národnej galérie v Berlinke. Od začiatku projektu prijali pozvanie hostia ako Ellen Driscoll (US), Jiří Kovanda (CZ), Bojana Pejic (SR), Zbigniew Libera (PL), Yevgeniy Fiks (US), Kathrin Rhomberg (AT), Arthur Zmijewski (PL), Edit Andras (HU), Laura Rajcovich-Creative Time (US), Claire Bishop (UK), Roman Ondák (SK), Judit Angel (RO), Josef Dabernig (AT), Suzanna Janin (PL), Giulia Ferracci (IT), Clemens von Wedemeyer (DE), Jan Zálešák (CZ) a ďaľší.

S podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.