SNG nažive!

10. 4. 2014 l SNG nažive! VI. : Svetlo, hry a záhrady alebo rozmarný večer

(K výstave ImpresionizmusSK, podoby impresionizmu na Slovensku a v slovenskej maľbe)

18.30 - 22.00
Už šiesty multižánrový večer sa tentokrát sústredí na výstavu ImpresionizmusSK. Bude rozprávanie o záhradách, kino v Berlinke, inštalácia Jana Gašparoviča + workshop...

Program

---

18.00 l ImpresionizmusSK

Komentovaná prehliadka s lektorom SNG Vladom Malastom.

18. 30 l Zober zrkadlo (inštalácia + workshop)

Stredobodom niektorých impresionistických malieb je svetelná škvrna. Rozklad svetla, lúče, odrazy, miešanie farebných svetiel – to všetko budete môcť vyskúšať počas večera s Jánom Gašparovičom. V átriu si budete mať možnosť vyskúšať rôzne reflektory, experimentovať s nimi a vytvoriť si svetelnú show. A nezabudnite si zrkadielka!

Umelec Ján Gašparovič vytvorí jednodňovú inštaláciu svojich diel, v ktorých využíva zákonitosti optiky, či chemických procesov alebo vzájomné pôsobenie nesúrodých materiálov.
Jeho reflektor môže vrhať farebný tieň.

19.00 l Záhrady ako inšpirácia l / Tamara Reháčková (prednáška)

V úvodnej časti je stručne opísaný vzťah k prírode na konci 19. storočia a tiež vývoj v záhradnej a krajinnej architektúre v tomto období. Hlavná časť prednášky sa venuje impresionizmu, osobitne zobrazovaniu záhrad a vzťahu k japonskému umeniu ako významnému inšpiračnému zdroju. V závere prednášky budú prezentované ukážky japonských záhrad, ktoré predstavujú celosvetovo známy fenomén a sú inšpiráciou pre celé generácie milovníkov záhradného umenia.

Dejinami záhrad sa na Slovensku zaoberá Tamara Reháčková. Prednáša krajinnú architektúru na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a v roku 2003 jej vyšla kniha o historických záhradách a parkoch Bratislavy.
Popri zmenách v ich estetike a výraze si však všíma omnoho širšie aspekty vzájomného pôsobenia človeka a prírody. Okrem stredoeurópskeho kontextu je jej blízka aj kultúra ďalekého Japonska. Prednáška aj o rozdieloch vo vnímaní prírody týchto dvoch civilizácií, ako aj o ich prejavoch vo vizuálnej kultúre.

20. 30 l Sladké hry minulého leta, Juraj Herz, 1969

Impresionisticky ladený film podľa poviedky Guy de Maupassanta Muška. Zábery sú komponované podľa obrazov francúzskych impresionistov, príbeh lásky sa odvíja v letnej atmosfére nabitej hravosťou a erotizmom.
S úvodom filmovej teoretičky Evy Filovej.

Mgr. Eva Filová, ArtD.
Interne pôsobí na FTF VŠMU a externe na Katedre intermédií a multimédií VŠVU. Venuje sa najmä slovenskému filmu a rodovej tematike. V roku 2013 vydala knihu Eros, sexus, gender v slovenskom filme (SFÚ Bratislava). Spolu s Katarínou Mišíkovou a Monikou Mikušovou je autorkou rozhlasového cyklu k dejinám filmu Kino-Ucho. Spolupracuje na televíznej relácii o filme Kinorama. Dramaturgicky a lektorsky pripravuje a uvádza filmové večery k výstavám v Slovenskej národnej galérii.

Počas celého večera bude v Café Berlinka prebiehať ochutnávka vína slovenských malých vinárov v spolupráci s Červené Biele.

Výstava ImpresionizmusSK otvorená do 22.00

Vstupné dobrovoľné

Organizačný tím / Magdaléna Kuchtová(workshop), Zuzana Palicová a Peter Michalík(koordinácia)

Kontakt: Zuzana Palicová, zuzana.palicova@sng.sk, 0911334551