SNG nažive!

Čo sa deje v umení a kultúre, čím žijeme, čo nás zaujíma. Prinášame aktuálne témy a hostí s názorom pre aj proti. Rozhovory, diskusie, koncerty, prezentácie alebo multižánrový večer v SNG nažive.

19.00 l Berlinka (ex-Malecón)

V poradí tretí večer multižánrového diskusno-prezentačného programu SNG nažive! s moderátorom Ondřejom Horákom bude venovaný architektúre. Témou sú jej súčasné podoby, fenomén „Do It Yourself“ a to, ako môžu byť limity motorom inovatívnych prístupov a riešení.

Aká je pozícia fenoménu DIY na Slovensku a v Čechách? Zaujímajú nás predovšetkým nevšedné architektonické riešenia a projekty, ktoré vznikli s minimálnou finančnou podporou. Predstavíme najzaujímavejšie umelecké projekty z galerijnej scény a výstavné projekty. Ponúkneme víziu budúcnosti tohto fenoménu.

Program sa uskutoční v jedinečnom historickom priestore Berlinky, známom posledných pár rokov ako kubánsky bar Malecon. Dnes ide o prázdny, „vypreparovaný“ priestor, ktorý čaká ďalšia premena.

Súčasťou „tematického“ večera bude aj obľúbený a na dlhšiu dobu pravdepodobne posledný dobrodružný pochod architektonickými zákutiami SNG s Alexandrou Kusou. O hudbu sa už tradične postará Rádio_FM, hrať príde Bebe.

Hosťami večera sú teoretička architektúry Mária Topoľčanská, šéfredaktor časopisu Era 21. Osamu Okamura, zakladateľka portálu artalk.cz Silvia Šeborová a jeden za zakladajúcich členov tímu KC Dunaj Gábor Bindics.

Program večera

17.30 h Dobrodružný pochod architektonickými zákutiami SNG s Alexandrou Kusou. Rezervácia na program prebieha do 9. 11. do 12.00 h na info@sng.sk . Vstupné 2 €.

18.00 h otvorenie priestoru, hudba: Bebe | Rádio_FM

19.00 h diskusia Všetko sa dá, keď sa chce. Iné pohľady na architektúru
Berlinka (niekdajší Malecon Bar).

21.00 h Bebe | Rádio_FM

Hostia

OSAMU OKAMURA
Architekt, šéfredaktor odborného architektonického časopisu ERA 21, pedagóg a publicista. Prednáša Project Presentation na Architectural Institue in Prague(od 2012) a Visegrad Intercity Seminar in Architecture na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (od 2011). Okrem toho sa zaoberá sociálno-ekologickými projektmi a umením site specific. Žije a pracuje v Brne.

MARIA TOPOLČANSKÁ
Architektka a publicistka, absolvovala postgraduálne štúdiá architektúry a urbánnej kultúry na technických univerzitách v Bratislave a Barcelone. V Bratislave sa na Oddelení architektúry SAV venuje výskumu modernej a súčasnej architektúry a mesta, na Fakulte architektúry založila v roku 2011 medzimestskú akademickú platformu intercity. Rada presahuje do sféry architektonického žurnalizmu a kritiky, je slovenskou korešpondentkou európskych architektonických časopisv ERA 21 (Brno) a A10 (Amsterdam). Autorsky sa podieľala na publikáciách Bratislava: atlas sídlisk (Bratislava, 2012) a Manual for Emerging Architects (Viedeň, 2012).
FOTO: Maňo Štrauch

SILVIA ŠEBOROVÁ
Historička umenia a kurátorka. Zaujíma sa o netradičné spôsoby prezentovania umenia. V rokoch 2004 – 2010 pracovala ako externá lektorka a kurátorka pre edukačnú činnosť v Moravskej galérii. Iniciovala viaceré diskusie a prezentačné cykly o nezávislom výstavnom priestore v Čechách. V roku 2008 založila internetový server artalk.cz, ktorý v súčasnosti vedie.

GÁBOR BINDICS
Študoval kultúrny manažment v Pécsi a alternatívne energetické zdroje na Technickej univerzite v Budapešti. Pracoval v National Portrait Gallery v Londýne, v Paríži založil prvé stredoeurópske kino, ktoré získalo oficiálny titul umeleckého kina. Je zakladateľom Kultúrneho Centra Dunaj, cyklistickej kuriérskej služby Švihaj Šuhaj a riaditeľom Nadácie Palisády.

Moderátor

ONDŘEJ HORÁK
je kurátor, výtvarník, lektor a galerijný animátor, autor viacerých projektov, okrem iného napr. prednáškového cyklu Místa počinu, ktorý sa venoval dejinám českých výstavných priestorov. Pracoval na programe Křeslo pro hosta, kde predstavoval klasikov súčasného českého umenia koncom nultých rokov v Meet Factory. V rokoch 2009 – 2011 viedol lektorské centrum Galerie středočeského kraje v Kutnej Hore. Bol kurátorom sprievodného programu Ceny Jindřicha Chalupeckého 2011.