6. 2. 2014 l SNG nažive! „Zajtra sa pekne obleč, príde fotograf“

(K výstave Zaujatí krásou, 50. roky v dokumentárnej fotografii)

18.00 - 22.00

Multižánrový program SNG nažive! ožíva v roku 2014 úspešnej výstave Zaujatí krásou, ktorá sa venuje dokumentárnej fotografii 50. rokov. Budeme diskutovať, pripravujeme aj workshop a špeciálnu komentovanú prehliadku skvelého českého historika Martina Franca. Budete sa môcť zapojiť do vedomostného kvízu a možno aj niečo vyhrať. V Ex Librise ponúkneme špeciálne zaujímavé knižky.

Program

18.00 l Peter Michalík sa bude rozprávať s kurátorom výstavy Zaujatí krásou s Aurelom Hrabušickým a českým historikom Martinom Francom.
Hovorí sa o všeobecnom návrate k pamäti, o zaoberaní sa (nedávnou) minulosťou...Túto tendenciu môžeme zaznamenať v množstve umeleckých a kultúrnych aktivít a silnom záujme publika. Niektoré projekty sú mapujúce, inokedy zhodnocujúce, či interpretujú. Preto na jednej strane stoja statické múzea a proti tomu pokusy prežívať nežitú minulosť (retro). O tom sa budeme rozprávať.

18.00 – 20.30 l hlavne konštruktívne / workshop
Budovanie a výstavba novej Bratislavy zaznamenané na fotografiách sa nám dnes javí esteticky. Fotografov lákali labilné konštrukcie lešení, na ktorých sa objavovali postavy robotníkov. Inšpirovaní estetikou fotografií budeme vytvárať priestorové objekty, nanovo spájať geometrické tvary do ne/stabilných kompozícií.

19.00 l príde fotograf
Pekne sa treba obliecť pred objektív, ktorý limitovanému počtu návštevníkov (podľa pravidla kto skôr príde, ten skôr berie) spraví profesionálnu portrétnu fotografiu voľne inšpirovanú fotkou 50. rokov a spomienkou na časy, keď fotiť sa bolo slávnostným okamihom.

20.00 l komentovaná prehliadka výstavy s historikom Martinom Francom

celý večer l pátračka po 50. rokoch

Zoznámiť sa s výstavou a jej témou sa môžete hravo a zážitkovo aj prostredníctvom pátracej hry po výstave. Kedykoľvek prídete, vyzdvihnete si kvízový hárok, čo vypátrate odovzdáte a možno získate „tajnú výhru“.

Ľudia

Aurel Hrabušický (1955)
umelecký kritik a historik študoval na filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1996 bol kurátorom zbierky nových médií a neskôr zbierky fotografie v Slovenskej národnej galérií v Bratislave. Venuje sa vizuálnemu umeniu na Slovensku v poslednom storočí. Vo svojich kurátorských a edičných na pôde SNG aj inde sa zaoberá konceptuálnym a vôbec alternatívnym umením na Slovensku v šesťdesiatych až osemdesiatych rokoch 20. storočia a predovšetkým modernou, neomodrenou fotografiou a fotografickým dokumentom posledných desaťročí. V posledných rokoch pripravil v SNG výstavy Stratený čas, Nové Slovensko, monografickú výstavu Juraja Bartoša, Viliama Malíka a spolupracoval na výstave Slovenský obraz(anti-obraz) 20. Storočie v slovenskom výtvarnom umení a najnovšie je spolu s Bohunkou Koklesovou kurátorom výstavy Zaujatí krásou, Päťdesiate roky v dokumentárnej fotografii.

PhDr. Martin Franc, Ph. D.
(nar. 1973) pôsobí v Ústave pro novodobé dejiny AV ČR a zároveň od roku 1995 v Masarykovom ústave a v Archíve AV ČR, kde vedie Oddeleniepre dejiny Akadémie vied. Prednáša tiež na Fakulte humanitných štúdií Univerzity Karlovej v Prahe. Zaoberá sa dejinami životného štýlu v rokoch 1948 – 1989, problematikou vedy a vednej politiky v období 1945 – 1992 a dejinami stravovania v 18. – 20. Storočí. Publikoval tri knižné monografie Řasy nebo knedlíky?(2003)‚ Úděrna skupina?(2009), Ivan Málek a vědní politika1959- 1989(2010). Okrem toho spolu s Jiřím Knapíkom vydali rozsiahle spoločné dielo Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967, ktorá získala prestížne ocenenie Magnesia Litera v kategórii Literatura faktu. V roku 2013 ich spolupráca pokračovala publikáciou Volný čas v českých zemích 1957 – 1967.

Moderátor / Peter Michalík
je publicista a redaktor Rádia Devín. Zaoberá sa modernými dejinami stredoeurópskych miest s dorazom na problematiku kultúrnej pamäti. Po študijných pobytoch vo Viedni, Prahe, Krakowe a Ľvove obhájil v roku 2013 na Katedre filozofie FiF UK v Bratislave dizertačnú prácu Mesto a pamäť v kontexte filozofie a urbánnej antropológie. Publikoval v domácich a zahraničných časopisoch. Je chodec.

Organizačný tím / Magdaléna Kuchtová(workshop), Zuzana Palicová(koordinácia), Peter Michalík(diskusia)