SNG nažive!

Čo sa deje v umení a kultúre, čím žijeme, čo nás zaujíma. Prinášame aktuálne témy a hostí s názorom pre aj proti. Rozhovory, diskusie, koncerty, prezentácie alebo multižánrový večer v SNG nažive.

Prečo je IKEA najobľúbenejšia galéria u nás?

Všetci radi chodia do IKEA. Návšteva obchodného domu s nábytkom vie byť celkom príjemne stráveným časom alebo sa o to aspoň snaží. Skutočnosť je jednoduchá: táto organizácia chce pritiahnuť a udržať si svojich návštevníkov v plechovej budove, v ktorej sídli. Hľadá a nachádza stratégie, ktoré myslia na požiadavky návštevníka. Fungujú a zároveň manipulujú návštevníka k svojmu cieľu. Galérie v zahraničí poznajú tieto stratégie a vytvárajú prostredie, v ktorom sa návštevník cíti dobre. Ich cieľ je odlišný od zámerov nadnárodných koncernov – ale zdá sa, že cesta funguje pre obidve strany. Súčasné slovenské a české galérie sa medzi sebou nemajú veľmi čím inšpirovať. Ale taká IKEA.... ???!!!

HOSTIA

ALEXANDRA KUSÁ
je absolventkou vedy o výtvarnom umení na Univerzite Komenského v Bratislave. Spolu s Petrou Hanákovou pripravila v roku 1999 slovenskú expozíciu Slovak Art For Free na bienále v Benátkach. Pracovala ako vedúca kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia SNG aj ako šéfkurátorka v Moravskej galérii v Brne (roky). Prednáša tiež na FF UK v Bratislave. Od roku 2010 je generálnou riaditeľkou Slovenskej národnej galérie.

MILENA BARTLOVÁ
prednáša dejiny umenia na Vysokej škole umeleckopriemyselnej. Špecializuje sa na umenie 14. a 15. storočia v českých krajinách a v strednej Európe. O tejto téme napísala aj niekoľko kníh. Jej odborný záber je však omnoho širší, podieľala sa aj na editovaní viacerých zborníkov. Na portálu artalk.cz má pravidelný stĺpček nazvaný in-margine.

ONDŘEJ CHROBÁK
je historik umenia a kurátor, spoluzakladateľ Galerie Display člen projektu Tranzit display. Pracoval v Národní galerii v Prahe. V rokoch 2009 – 2011 bol šéfkurátorom Galerie středočeského kraje v Kutnej hore. Momentálne pôsobí v Moravskej galérii v Metodickom centre (Centrum nových strategií muzejní prezentace – CENS). Je členom odbornej poroty Ceny Jindřicha Chalupeckého (2009 – 2011). Od roku 2009 publikuje v časopise art + antiques.

MAREK ADAMOV
vyštudoval kulturológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Je riaditeľom občianskeho združenia Truc sphérique a kultúrneho uzla Stanica Žilina - Záriečie. V súčasnosti je členom tímu, ktorý stojí za projektom rekonštrukcie neologickej synagógy v Žiline a jej premeny na kunsthalle. Je tiež členom Rady pre umenie – poradného orgánu ministra kultúry.

RADEK PAZOUR
v minulosti pracoval na pozícii zástupcu riaditeľa IKEA Viedeň a neskôr ako riaditeľ obchodného domu IKEA Bratislava. V súčasnosti pôsobí ako Customer Relations Manager pre región Česka, Maďarska a Slovenska. Dohliada nad starostlivosťou o zákazníkov obchodného domu IKEA a okrem iného riadi činnosť kontaktných centier pre zákazníkov, vernostný program IKEA FAMILY.

MODERÁTOR

ONDŘEJ HORÁK
je kurátor, výtvarník, lektor a galerijný animátor, autor viacerých projektov, okrem iného napr. prednáškový cyklus Místa počinu, ktorý sa venoval dejinám českých výstavných priestorov. Pracoval na programe Křeslo pro hosta, ktorý predstavoval klasikov súčasného českého umenia koncom nultých rokov v Meet Factory. V rokoch 2009 – 2011 viedol lektorské centrum Galerie středočeského kraje v Kutnej Hore. Bol kurátorom sprievodného programu Ceny Jindřicha Chalupeckého 2011.

Hudba

Dano Baláž/ Rádio_FM

Miesto&vstupné

Premostenie Vodných kasární, Rázusovo nábrežie 2, Bratislava, 815 13

Dobrovoľné vstupné

Ako to dopadlo: