Ikony na Slovensku

Koncepcia: Katarína Chmelinová

Po sporadickom zaraďovaní ikon do rôznych prehliadok starého umenia si tieto diela ešte pred vznikom samostatnej zbierky našli svoje trvalé miesto aj v časti stálych expozícii starého umenia galérie. Prvú stálu expozíciu ikonopisnej tvorby skoncipovala v roku 1976 vtedajšia kurátorka starých zbierok Magda Keleti. V tom čase sa už galéria mohla prezentovať nepočetnou, no zaujímavou vlastnou zreštaurovanou kolekciou. Administratívnym rozhodnutím sa však nasledujúci rok počet ikon v stálych expozíciách redukoval a časť sa deponovala na zámok vo Zvolene. K reinštalácii došlo v roku 1981, keď bola kolekcia ikon doplnená aj o dlhodobú výpožičku maľby Archanjela Michael zo 16. storočia z Galérie výtvarného umenia v Prešove. Komplikácie so stálymi expozíciami sa zopakovali aj neskôr. K ich reinštalácii došlo v roku 1991 a nové expozície s kolekciou ikon boli opäť sprístupnené v roku 1994. Podobne aj východokresťanské pamiatky sa najskôr nainštalovali, neskôr deponovali vo Zvolene a potom znovu sprístupnili verejnosti v bratislavských expozíciách z júna 1999. Súčasná stála expozícia v jednej sále Zvolenského zámku pochádza z roku 2001 a predstavuje najreprezentatívnejšie diela z príslušného neveľkého zbierkového fondu. Najstaršie vystavené diela pochádzajú zo 16. storočia. Ide o mandylion s pomerne zriedkavou legendou o kráľovi Abgarovi zachytenou v štyroch scénach na klejme a dvojicu komorných ikon zobrazujúcich evanjelistov sv. Mareka a sv. Matúša z Lukova Venécie. V roku 2002 sa po náročnom reštaurovaní stala dominantou expozície rozmerná ikona Posledného súdu z Bogliarky priamo v maľbe datovaná do 60. rokov 17. storočia. Navyše, táto maľba je označená iniciálami majstra karpatského okruhu Monogramistu C. Z., ktorý je v ostatných rokoch čoraz známejší a ktorý okrem iného vytvoril ikonu Árona z Kurova (1656).