Majster Pavol z Levoče

Koncepcia: Anton Glatz

Výstavný priestor je venovaný dielu Majstra Pavla z Levoče, najznámejšieho umelca na pomedzí gotiky a renesancie na Slovensku. Slovenská národná galéria vlastní reštaurátorské kópie sôch z hlavného oltára Kostola sv. Jakuba v Levoči, niekoľko odliatkov reliéfov z toho istého oltára, ako aj ďalších sôch tohto umelca. Tri monumentálne skulptúry sú dielom bratov Kotrbovcov – kolektívu českých reštaurátorov, ktorí reštaurovali monumentálny oltár v 50. rokoch 20. storočia. Drevené kópie, ručne vyrezané takmer v mierke 1 : 1, navyše s polychrómiou a zlátením podľa dobových technológií, ponúkajú návštevníkom možnosť detailného štúdia objektov, ktorých originály sú dodnes situované na pôvodnom mieste, a teda len ťažko prístupné pohľadu zblízka.

V predsieni k expozícii Majstra Pavla z Levoče sú umiestnené transfery nástenných malieb zo zvolenskej fary (po roku 1462). Hoci v tomto prípade ide o originály nástenných obrazov meštianskeho interiéru s cyklom typickým pre tzv. „zelené izby“ striedajúcim profánne i sakrálne témy, expozícia je rovnako zaujímavá aj z reštaurátorskej perspektívy. Zvolenské fresky totiž patria k prvým na našom území, ktoré boli nasnímané technológiou tzv. transferu (po 1938), pričom sa vrstva omietky oddeľuje od nosiča, čiže steny, a na pevnej podložke sa prenáša na inú stenu alebo konštrukciu.