Gotické umenie

Koncepcia: Dušan Buran

V rámci expozície zbierky európskeho maliarstva prezentuje SNG na Zvolenskom zámku jadro stredoeurópskej zbierky gotických artefaktov. Rozsah tohto fondu, ktorý je podriadený zbierke gotického umenia, je pomerne malý a len príležitostne ho obohacujú nové akvizície (v roku 2007 to bola neskororománska madona z južného Nemecka). Význam kolekcie spočíva predovšetkým v sledovaní paralelných funkčných, štýlových alebo ikonografických fenoménov v umení regiónov, umeleckohistoricky súvisiacich s kultúrou stredovekého Slovenska. Fond len výnimočne disponuje aj prácami talianskych či španielskych umelcov – títo sú v menšej miere zastúpení v expozícii európskeho umenia na Zvolenskom zámku.
Medzi najdôležitejšie artefakty „gotickej sály“ patrí Oltár Ružencovej Panny Márie – korutánska práca zo začiatku 16. storočia. Okrem neho tu prezentujeme niekoľko podunajsky orientovaných tabuľových malieb, napríklad mimoriadne kvalitný obraz Nesenie Kríža / Nájdenie hrobu sv. Štefana prvomučeníka od Majstra Historiae Friderici et Maximiliani (okolo roku 1520), ako aj menšie tabuľové maľby inšpirované grafickými predlohami Albrechta Dürera. Expozíciu dopĺňa niekoľko sôch slovenskej proveniencie z rovnakého obdobia. Spomedzi nich stojí za pozornosť najmä Súsošie sv. Žofie s troma dcérami (koniec 15. storočia) a Korunovanie Panny Márie z neznámej (pravdepodobne spišskej) lokality (okolo roku 1500).