MAPY / MAPS ( výber / selection ) Slovenská umelecká kartografia 1960 – 1989 / Slovak Art Cartography 1960 – 1989

Vernisáž: 8. decembra 2011 o 17.00 hod. v Stĺpovej sieni Zvolenského zámku SNG

Trvanie výstavy: 9. december 2011 – 22. január 2012

Kurátorky: Daniela Čarná ( Galéria mesta Bratislavy ), Lucia Gregorová ( Slovenská národná galéria )

Výstava je výberom z medzinárodného projektu MAPY - umelecká kartografia v strede Európy 1960 – 2011, ktorý vznikol v spolupráci Slovenskej národnej galérie a Galérie mesta Bratislavy. Projekt mal preméru v Mirbachovom paláci GMB (MAPY I. Známe a neznáme, 29. 6. – 28. 8. 2011) a vo Vodných kasárňach SNG v Bratislave (MAPY II. Neznáme oblasti, 15. 7. – 3. 9. 2011) a prezentoval diela umeleckej kartografie autorov zo štyroch stredoeurópskych krajín – Slovenska, Čiech, Maďarska a Poľska. K výstave vyšiel plnofarebný 172 stranový katalóg, koncipovaný ako atlas umeleckých máp s odkazmi, témami a návodmi na ich možné čítanie.

Jadro výstavy MAPY (výber) na Zvolenskom zámku tvoria diela slovenských autorov zo zbierok galérií, zo súkromných zbierok a z majetkov autorov z obdobia rokov 1960 – 1989. Neoavantgardné tendencie a konceptualizmus v 60. rokoch 20. storočia zásadne rozšírili témy a vizuálne nástroje výtvarného umenia v interdisciplinárnych presahoch s vedou, technológiami, futurológiou, ekológiou a utopickými víziami. Od predchádzajúcich snažení abstraktného umenia sa autori výrazne odlíšili príklonom k realite a reflexiou novej mediálnej kultúry, takže mohli bezprostredne reagovať na historické, kultúrne a politické udalosti v danom období.

Aktuálna výstava predstaví práve vybrané kľúčové diela slovenských autorov, ktoré využívali stratégie umeleckej kartografie v kresbách, grafikách, objektoch a vo fotografii. Na predstavených dielach možno sledovať uvažovanie umelcov o hraniciach, obmedzeniach, ale aj spôsoboch ich prekračovania či redefinovania, tvorivé ovládnutie sveta zmenami mierky či pozícií štátov a kontinentov na mape. Autori zaznamenávajú v umeleckých mapách aj svoje zážitky z fyzickej prítomnosti v krajine, stopy vlastnej existencie. Umelecké mapy sú aj nástrojom mentálnych kartografií. Metaforická povaha mapy poskytuje nekonečné variácie autorského vyjadrovania v znakových systémoch individuálnych mytológií, hľadanie strateného raja, objavovanie bájnych krajín a zakladanie ideálnych štátov či snívanie o vesmíre. Každý z autorov však vyznačil svojím zápisom predovšetkým vlastné súradnice na mape.

Vystavujúci autori: Milan Adamčiak, Peter Bartoš, , Juraj Bartusz, Stano Filko, Daniel Fischer, Jozef Jankovič, Michal Kern, Július Koller, Otis Laubert, Juraj Meliš, Rudolf Sikora, Dezider Tóth, Kamil Varga