Nové Slovensko – (ťažký) zrod moderného životného štýlu

26.4. 2012 – 31.7. 2012
SNG Zvolen - zámok, Stĺpová sieň, 1. poschodie
Autor koncepcie: Aurel Hrabušický
Kurátori: Aurel Hrabušický, Katarína Bajcurová

Výstava NOVÉ SLOVENSKO (ťažký) zrod moderného životného štýlu 1918 - 1949 v priestoroch SNG Zvolen - zámok je výberom z rovnomennej výstavy, ktorá sa konala v dňoch 1. júl 2011 - 15. január 2012 v SNG Bratislava a v ankete denníka SME bola vyhlásená za výstavu roka 2011. Témou výstavy je prienik modernej civilizácie do života slovenskej spoločnosti v období po roku 1918. Chce ozrejmiť, do akej miery moderné umenie na Slovensku reflektovalo jej „výdobytky“ a ako spoluvytváralo celkový vizuál doby. Reinštalácia výstavy Nové Slovensko na Zvolenskom zámku je zameraná predovšetkým na maľbu, kresbu a fotografiu daného obdobia.