Jeden obraz – tri pohľady. Ukrižovanie, posledná tretina 15. storočia.

Zvolenský zámok, 21. október 2015 / 18.00

Slovenská národná galéria Zvolenský zámok Vás pozýva na kurátorsko-reštaurátorský výklad venovaný novo zreštaurovanej gotickej tabuli Ukrižovania. Jeden obraz budeme môcť posudzovať z troch pohľadov, troch odborníkov na gotickú tabuľovú maľbu. O obraze budú diskutovať historik umenia a vedúci Zbierky starého umenia SNG Dušan Buran a reštaurátorky Veronika Gabčová a Ľudmila Zozuľáková.

Gotická tabuľa Ukrižovania priniesla pri svojom nedávnom reštaurovaní mnoho nových poznatkov, a to nielen v technologickej oblasti. Objavili sa niektoré celkom nové motívy, a zase iné, ktoré boli známe už predtým, sa podarilo vysvetliť. Netradične venujeme celý večer jednému jedinému dielu. Budeme sa rozprávať o jeho reštaurovaní, o oblasti, v ktorej mohlo byť vytvorené, o špecifickom type Ukrižovania, ale tiež o ornitológii a botanike. Možno nájdeme odpoveď aj na otázky, akým šperkom má Bohorodička zopnutý plášť, čo robí na obraze sýkorka bielolíca a prečo rastú na lúke pod Krucifixom jahody a divozel veľkokvetý.

Dušan Buran (*1969)

Historik umenia, odborník na stredoveké umenie. Vedúci Zbierky starého umenia a kurátor Zbierky gotiky Slovenskej národnej galérie. Vyštudoval dejiny umenia na Univerzite Komenského v Bratislave, doktorandské štúdium absolvoval na Technickej univerzite v Berlíne (Dr. phil. 2000). Je predsedom slovenského komitátu ICOM. Venuje sa predovšetkým stredovekému sochárstvu a maliarstvu, čiastočne umeniu a architektúre 20. a 21. storočia a problematike muzeológie a pamiatkovej ochrany.

Veronika Gabčová (*1960)

Od roku 1988 pedagogicky pôsobí na VŠVU v Bratislave v odbore reštaurovania maľby a ako manažér pre odborné činnosti na oddelení Digitálna galéria Slovenskej národnej galérie. Vyštudovala na Vysokej škole výtvarných umení v odbore reštaurovanie maľby a po roku 1989 absolvovala niekoľko štipendijných pobytov v USA a Rakúsku. Akademická maliarka Veronika Gabčová sa venuje voľnej maliarskej tvorbe, voľnej sochárskej tvorbe, ale aj výtvarnému priestorovému riešeniu architektonických interiérov a exteriérov. V rámci svojej špecializácie sa podieľa aj na reštaurovaní umelecko-historických pamiatok, predovšetkým nástenných malieb, závesných obrazov a malieb na drevenom podklade.

Ľudmila Zozuľáková (*1979)

Výtvarníčka a členka Komory reštaurátorov SR. Po štúdiách na Univerzite Palackého v Olomouci pokračovala na VŠVU v Bratislave v odbore reštaurovanie maľby. V tomto smere má za sebou práce na nástenných maľbách v objektoch v Prahe i Bratislave. Ako reštaurátorka sa špecializuje na reštaurovanie závesného obrazu na plátne, alebo inom nosiči. V jej výtvarnej tvorbe dominuje prostá realita, ktorú na plátne či papieri pretvára vlastným videním sveta.

Kontakt

tel.: 045/24 53 001
e-mail: lektori.zvolen@sng.sk