Jedna kniha – tri pohľady

streda 16. marec 2016 | 18.00

Súčasťou digitalizačného pracoviska SNG Zvolenský zámok je aj jeden z najmodernejšie vybavených ateliérov, ktorý sa špecializuje na reštaurovanie papiera. Náš kolega reštaurátor papiera Peter Ližbetin vám ukáže, ako sa reštauruje kniha. Pohľad knihovníka na knihu prinesie riaditeľka Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra Milota Torňošová a so spisovateľkou Alexandrou Pavelkovou sa zamyslíme nad problémom papierová kniha verzus elektronická čítačka.

Vstupné: 2,70 €