Jeden projekt – tri pohľady

streda 24. február 2016 | 18.00 | SNG Zvolenský zámok

Čo sa stalo s Kapitánskym domom?

Slovenská národná galéria sa od roku 2011 stala odborným garantom národného projektu Digitálna galéria, v rámci ktorého sa do novembra 2015 podarilo zdigitalizovať 100 100 umeleckých diel z 18 slovenských galérií.

V Kapitánskom dome Zvolenského zámku bolo vybudované špičkové digitalizačné pracovisko, ktoré návštevníkom priblížime prostredníctvom troch workshopov. Nahliadneme do práce reštaurátorského tímu, ukážeme si, ako sa digitalizujú 3D objekty a ako pracuje DTP operátor, ktorého úlohou je upravovať vytvorené obrazové predlohy.

Spoločne sa pokúsime odpovedať na otázku, ako integrovať digitálne technológie do prostredia múzeí a galérií bez toho, aby sa narušila emócia, ktorú vyvolávajú originálne exponáty. A samozrejme na vlastné oči sa budete môcť presvedčiť, čo sa stalo s Kapitánskym domom.

Vstupné: 2,7 €